Rapport till regeringen om att ubilda offentliga organisationer inom PTS sektorsområde