Dokument

Senast publicerade dokument.


30 juni 2016


30 juni 2016


30 juni 2016


28 juni 2016


22 juni 2016


PTS har i dag inlett samråd med EU-kommissionen av förslag till beslut på marknaden för mobil samtalsterminering och även revidering av kalkylmodellen för mobilnät.

22 juni 2016


17 juni 2016


16 juni 2016


16 juni 2016


13 juni 2016


13 juni 2016


7 juni 2016


Den 1 juli 2016 börjar EU:s förordning 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (eIDAS-förordningen) att tillämpas i Sverige.

3 juni 2016


PTS efterfrågar synpunkter på förslag till beslut om marknaden för mobil samtalsterminering och även på revidering av kalkylmodellen för mobilnät.

1 juni 2016


27 maj 2016


27 maj 2016


27 maj 2016


25 maj 2016


24 maj 2016


23 maj 2016