Dokument

Senast publicerade dokument.


14 december 2016


14 december 2016


Rapport inför arbetet med tilldelning av 2300–2400 MHz.

13 december 2016


Tillsyn av säkerheten i system som innehåller kunduppgifter.

13 december 2016


Rapport inför arbetet med tilldelning av 2300–2400 MHz.

13 december 2016


6 december 2016


6 december 2016


6 december 2016


PTS har tagit fram förslag till ändrade föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare.

28 november 2016


Svensk telekommarknad är Sveriges viktigaste operatörsundersökning om abonnemang, intäkter, datatrafik med mera inom elektronisk kommunikation.

25 november 2016


22 november 2016


22 november 2016


16 november 2016


16 november 2016


15 november 2016


I den här studien har tillgängligheten i sex smarta mobiler undersökts. Resultatet bygger på närmre 100 användartester, där med personer med funktionsnedsättning samt äldre personer har testat att genomföra förutbestämda moment. Referenstester har också genomförts med personer utan påvisad funktionsnedsättning. Studien visar att alla utvärderade telefoner har tillgänglighetsbrister, både vad gäller deras fysiska egenskaper samt operativsystemens menyuppbyggnad. Det finns också förbättringspotential för informationen om användningen av produkten.

14 november 2016


14 november 2016


3 november 2016


3 november 2016


I slutet av 2011 beslutade PTS att delegera ansvaret för amatörradiofrågor till Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA), Frivilliga Radioorganisationen (FRO) och Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR).

2 november 2016