Upphävda föreskrifter


Föreskrifterna gäller från den 1 januari 2022

20 december 2021


Ersättningsföreskrifterna gäller från den 1 januari 2022.

16 december 2021


17 december 2020


17 december 2019


19 september 2018


18 oktober 2016


30 juni 2016


23 december 2015


10 juni 2015


25 juni 2014


18 februari 2014


12 december 2013


Denna författning träder i kraft den 1 januari 2014.

11 december 2013


20 juni 2013


Föreskrifterna träder i kraft den 1 december 2012.

7 november 2012


24 februari 2012


22 oktober 2009


22 oktober 2009


1 oktober 2008


30 juni 2008


29 juni 2007


13 december 2006


15 juni 2006


16 maj 2005


Post- och telestyrelsens allmänna råd om upphävande av de allmänna råden (PTSFS 1999:12) om frekvenstilldelning för mobila teletjänster, (PTSFS 2001:13) om tillståndsgivning för fast yttäckande radioacess, (PTSFS 2001:15) om tillståndsgivning för tillhandahållande av nätkapacitet, och (PTSFS 2002:2) om bedömning av vilka företag som har betydande inflytande på den svenska marknaden.

20 december 2004


10 december 2004


19 april 2004


19 maj 1998


15 december 1995


15 december 1995


15 december 1995


15 augusti 1995


1 februari 1995


1 november 1994


16 augusti 1994