Dokument

Senast publicerade dokument.


3 maj 2007


25 april 2007


21 december 2006


13 december 2006


15 juni 2006


15 juni 2006


3 januari 2006


16 maj 2005


Post- och telestyrelsens allmänna råd om upphävande av de allmänna råden (PTSFS 1999:12) om frekvenstilldelning för mobila teletjänster, (PTSFS 2001:13) om tillståndsgivning för fast yttäckande radioacess, (PTSFS 2001:15) om tillståndsgivning för tillhandahållande av nätkapacitet, och (PTSFS 2002:2) om bedömning av vilka företag som har betydande inflytande på den svenska marknaden.

20 december 2004


10 december 2004


19 april 2004


19 april 2004


10 juli 2003


9 juli 2003


19 maj 1998


15 december 1995


15 december 1995


15 december 1995


15 augusti 1995


1 februari 1995