Dokument

Senast publicerade dokument.


PTS remitterar nu förslag till nya/reviderade föreskrifter om nummertillstånd. Yttranden över förslaget ska ha inkommit till PTS skriftligen senast den 1 mars 2023.

30 januari 2023


Besvara samrådet senast den 27 februari.

27 januari 2023


13 januari 2023


Den som vill lämna synpunkter kan göra detta skriftligen till PTS på adressen marknadsreglering@pts.se, senast den 1 februari 2023.

9 januari 2023


20 december 2022


Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram föreskrifter (PTSFS 2022:19) om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare. Föreskriften träder i kraft den 16 januari 2023. Därmed upphävs PTS föreskrifter (PTSFS 2020:5) om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare.

16 december 2022


Föreskrifterna gäller från den 1 januari 2023

16 december 2022


16 december 2022


16 december 2022


15 december 2022


PTS presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren.

14 december 2022


8 december 2022


7 december 2022


30 november 2022


29 november 2022


15 november 2022


2 november 2022


2 november 2022


2 november 2022


31 oktober 2022