Dokument

Senast publicerade dokument.


12 november 2020


PTS har under året samrått frågan om hög koordinattäthet i E-bandet med marknadens aktörer. Nu har PTS sammanställt inkomna synpunkter och formulerat hur myndigheten anser att koordinattätheten ska anges.

12 november 2020


Beslut om förbud enligt 12 § radioutrustningslagen (2016:392) beträffande produkten trådlösa hörlurar.

11 november 2020


11 november 2020


11 november 2020


4 november 2020


PTS publicerar förslag till modifierat koordineringsavtal för frekvensbandet 3,4-3,8 GHz.

4 november 2020


PTS och Danish Energy Agency har enats om ett temporärt koordineringsavtal för frekvensbandet 3400-3800 MHz fram till och med 31 december 2020.

4 november 2020


Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vilka uppgifter företag ska lämna för tillsyn av den skyldighet kreditinstitut har att tillhandahålla kontanttjänster och om mottagare av uppgifterna.

3 november 2020


PTS inriktning är att genomföra en samordnad tilldelning av 2,6 GHz- och 2,1 GHz-banden genom att tillstånden i 2,6 GHz-bandet förlängs

29 oktober 2020


20 oktober 2020


PTS har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområden lämnat synpunkter på utredningen som avser de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter på området för elektronisk kommunikation.

16 oktober 2020


I denna rapport bedömer Post- och telestyrelsen (PTS) möjligheterna att uppfylla regeringens bredbandsmål till 2020, 2023 och 2025.

1 oktober 2020


30 september 2020


Ansökningarna gäller frekvensområdet 3620-3700 MHz. Sista dag att inkomma med yttrande är 8 oktober 2020.

24 september 2020


PTS publicerar förslag till uppdaterat koordineringsavtal för 450 MHz-bandet

17 september 2020


PTS avskriver samtliga ärenden från vidare handläggning.

11 september 2020


8 september 2020


8 september 2020


8 september 2020