Dokument

Senast publicerade dokument.


21 januari 2020


Möjlighet att lämna synpunkter på PTS förslag till föreskrifter om anmälan och lämnande av annan information rörande paketleveranstjänster.

17 januari 2020


17 januari 2020


20 december 2019


20 december 2019


20 december 2019


19 december 2019


Kammarrätten i Stockholm har i dom den 16 december 2019 avslagit Tele2:s överklagande av PTS beslut att upphäva regleringen på marknaden för fasta telefonitjänster.

19 december 2019


Kammarrätten har i dom den 16 december 2019 fastställt PTS skyldighetsbeslut från den 20 februari 2017.

19 december 2019


PTS avslutar sin granskning utan krav på vidare åtgärder.

19 december 2019


19 december 2019


Små och medelstora operatörer behöver utveckla det systematiska säkerhetsarbetet. Det visar den tillsynsinsats som PTS genomfört som en enkätundersökning bland drygt 600 operatörer.

18 december 2019


17 december 2019


13 december 2019


13 december 2019


12 december 2019


12 december 2019


Tillsyn av Telias arbete med att identifiera, analysera och dokumentera risker.

11 december 2019


Tillsyn av Telenors arbete med att identifiera, analysera och dokumentera risker.

11 december 2019


29 november 2019