Dokument

Senast publicerade dokument.


3 maj 2019


3 maj 2019


24 april 2019


17 april 2019


15 april 2019


12 april 2019


11 april 2019


11 april 2019


1 april 2019


1 april 2019


1 april 2019


Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)

1 april 2019


1 april 2019


29 mars 2019


29 mars 2019


29 mars 2019


Projektet Instnt var en av vinnarna i PTS fjortonde innovationstävling med tema Arbetsmarknad för alla.

29 mars 2019


28 mars 2019


25 mars 2019


Föreläggande vid vite enligt 5 kap. 5 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen); fråga om att göra information tillgänglig enligt 4 kap. 4 § utbyggnadslagen.

14 mars 2019