Dokument

Senast publicerade dokument.


9 april 2018


4 april 2018


En geografisk översikt av mobiltelefoni- och bredbandstillgången i Sverige.

29 mars 2018


23 mars 2018


16 mars 2018


16 mars 2018


16 mars 2018


Tillsyn av Hi3G Access AB:s avtalsvillkor avseende viss terminalutrustning.

13 mars 2018


Tillsyn avseende Telenor Sverige AB:s villkor för kontantkort vad gäller VoIP och internetdelning.

13 mars 2018


9 mars 2018


Projektet/studien GOdis- GöteborgsOperans display och interaktionssystem var en av vinnarna i PTS tolfte innovationstävling med tema Aktiv Fritid.

8 mars 2018


Skriftligt yttrande senast 30 mars 2018.

2 mars 2018


28 februari 2018


27 februari 2018


27 februari 2018


27 februari 2018


26 februari 2018


Synpunkter senast 13 mars 2018.

26 februari 2018


Inkomna samråd nu publicerade.

22 februari 2018


22 februari 2018