Dokument

Senast publicerade dokument.


Utbildnings- och övningsstrategi för krisberedskap och totalförsvar 2022–2026. Strategin omfattar post, elektronisk kommunikation, betrodda tjänster och NIS.

2 december 2021


25 november 2021


25 november 2021


Fördjupad granskning av 16 driftsincidenter och vidtagna säkerhetsåtgärder.

16 november 2021


Teknisk förstudie avseende förutsättningarna för implementering i de svenska mobilnäten.

16 november 2021


Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom den 2 november 2021 avslagit Bahnhof AB:s och Bredband2:s överklaganden av PTS beslut om skyldighet att betala årlig avgift för år 2020.

8 november 2021


29 oktober 2021


Under 2020 handlade PTS drygt 330 inrapporterade driftsäkerhets- och integritetsincidenter.

28 oktober 2021


18 oktober 2021


18 oktober 2021


18 oktober 2021


18 oktober 2021


18 oktober 2021


18 oktober 2021


I denna rapport bedömer Post- och telestyrelsen (PTS) möjligheterna att nå regeringens bredbandsmål för 2023 och 2025.

11 oktober 2021


PTS har granskat Scrive AB (Scrive) med anledning av driftstörningar i tjänsten för elektroniska underskrifter.

8 oktober 2021


7 oktober 2021


Den 3 november 2021 var sista dagen för marknadens aktörer och övriga intressenter att lämna synpunkter på PTS förslag till ersättningsföreskrifter.

4 oktober 2021


30 september 2021


Användartest av automatisk nummerupplysning med AI.

15 september 2021