Dokument

Senast publicerade dokument.


15 februari 2019


15 februari 2019


13 februari 2019


Svara senast 4 mars 2019.

11 februari 2019


PTS har tagit fram förslag till nya allmänna råd om den svenska frekvensplanen.

7 februari 2019


7 februari 2019


PTS publicerar förslag till koordineringsavtal för frekvensbandet 2,3-2,4 GHz.

1 februari 2019


Torptäppan är en samfällighetsförening som ville ansluta sina medlemmar i ett fibernät som skulle ägas av föreningen. För att kunna göra detta begärde Torptäppan tillträde till den kanalisation som Skanova AB ägde och som fanns på Torptäppans område.

30 januari 2019


15 januari 2019


2 januari 2019


21 december 2018


21 december 2018


20 december 2018


Tillsynsrapport: Informationskrav vid ändring av avtal

Tillsynsrapport informationskrav operatörer

20 december 2018


Denna vägledning är resultatet av ett regeringsuppdrag till Post- och telestyrelsen (PTS) att beskriva hur trådlösa tekniker kan komplettera trådbundna tekniker i utbyggnaden av snabbt bredband. Vägledningen riktar sig till lokala och regionala aktörer.

19 december 2018


Bahnhof ska lämna ut uppgifter om abonnemang som sparats hos bolaget enligt de regler som tillämpas nu och som gäller misstanke om brott.

18 december 2018


17 december 2018


14 december 2018


13 december 2018


12 december 2018