Mindre företags behov av posttjänster- PTS-ER-2023-10

En kvantitativ undersökning av hur den samhällsomfattande posttjänsten motsvarar mindre företags behov i olika delar av landet.