Beslut att avsluta tillsyn enligt lagen om betaltjänster