Dokument

Senast publicerade dokument.


En kartläggning av PTS insatser under 2021.

22 februari 2022


Post- och telestyrelsens (PTS) rapportering av regeringsuppdraget att vara ansvarig myndighet för stöd till utbyggnad av elektroniska kommunikationer.

22 februari 2022


PTS årsredovisning för 2021.

21 februari 2022


17 februari 2022


8 februari 2022


Effektutvärdering av PTS innovationstävlingar 2010–2020

Effektutvärderingen av PTS innovationstävlingar 2010–2020 visar att tävlingarna inom digital tillgänglighet ger signifikant positiva samhällseffekter. Trenden är positiv.
Effektutvärderingen av PTS innovationstävlingar 2010–2020 visar att tävlingarna ger tydligt positiva samhällseffekter.

28 januari 2022


25 januari 2022


25 januari 2022


20 januari 2022


19 januari 2022


PTS förelägger Bahnhof AB vid vite om fem miljoner kronor. Ändring ska vara gjord senast den 1 februari 2022.

18 januari 2022


Ansökningarna gäller frekvensområdet 1920,3–1930,3 MHz / 2110,3–2120,3 MHz. Sista dag att inkomma med yttrande är 14 februari 2022.

13 januari 2022


12 januari 2022


22 december 2021


22 december 2021


16 december 2021


Föreskrifterna gäller från den 1 januari 2022.

16 december 2021


Ersättningsföreskrifterna gäller från den 1 januari 2022.

16 december 2021


15 december 2021


14 december 2021