Dokument

Senast publicerade dokument.


1 juni 2022


1 juni 2022


1 juni 2022


1 juni 2022


30 maj 2022


20 maj 2022


20 maj 2022


19 maj 2022


PTS undersöker nu efterfrågan i tre frekvensband. Syftet är att få underlag för fortsatt arbete med utveckling av banden. Myndigheten önskar svar på konsultationen senast den 16 juni 2022.

12 maj 2022


Stödet för IPv6 i de fasta näten är fortfarande lågt. Det har inte skett några större förändringar sedan PTS senaste kartläggning.

10 maj 2022


6 maj 2022


Intressenter har möjlighet att svara på detta samråd senast den 25 maj 2022.

25 april 2022


20 april 2022


19 april 2022


13 april 2022


31 mars 2022


31 mars 2022


31 mars 2022


31 mars 2022


28 mars 2022