Dokument

Senast publicerade dokument.


PTS undersöker nu efterfrågan i tre frekvensband. Syftet är att få underlag för fortsatt arbete med utveckling av banden. Myndigheten önskar svar på konsultationen senast den 16 juni 2022.

12 maj 2022


Stödet för IPv6 i de fasta näten är fortfarande lågt. Det har inte skett några större förändringar sedan PTS senaste kartläggning.

10 maj 2022


6 maj 2022


Intressenter har möjlighet att svara på detta samråd senast den 25 maj 2022.

25 april 2022


20 april 2022


19 april 2022


13 april 2022


31 mars 2022


31 mars 2022


31 mars 2022


31 mars 2022


28 mars 2022


28 mars 2022


Kommentarer på förslaget kan skickas till PTS senast den 11 april 2022.

23 mars 2022


21 mars 2022


11 mars 2022


7 mars 2022


Post- och telestyrelsen (PTS) har två uppdrag som på olika sätt syftar till att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster över hela landet. Dagskasseinsättning är en av dessa tjänster.

7 mars 2022


3 mars 2022


Marknadens aktörer och övriga intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på PTS förslag till fyra nya föreskrifter om information till slutanvändare. Remissvar ska ha inkommit senast den 1 april.

2 mars 2022