Dokument

Senast publicerade dokument.


29 oktober 2021


Under 2020 handlade PTS drygt 330 inrapporterade driftsäkerhets- och integritetsincidenter.

28 oktober 2021


18 oktober 2021


18 oktober 2021


18 oktober 2021


18 oktober 2021


18 oktober 2021


18 oktober 2021


I denna rapport bedömer Post- och telestyrelsen (PTS) möjligheterna att nå regeringens bredbandsmål för 2023 och 2025.

11 oktober 2021


PTS har granskat Scrive AB (Scrive) med anledning av driftstörningar i tjänsten för elektroniska underskrifter.

8 oktober 2021


7 oktober 2021


Den 3 november 2021 var sista dagen för marknadens aktörer och övriga intressenter att lämna synpunkter på PTS förslag till ersättningsföreskrifter.

4 oktober 2021


30 september 2021


Användartest av automatisk nummerupplysning med AI.

15 september 2021


3 september 2021


Underrättelse enligt lagen om elektronisk kommunikation om misstanke om bristande driftsäkerhet.

1 september 2021


Underrättelse om misstanke om bristande skyddsåtgärder i röstbrevlådesystem.

30 juli 2021


PTS remissvar på delbetänkandet av utredningen om betrodda tjänster.

5 juli 2021


Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom den 22 juni 2021 avslagit Huawei Technologies Sweden AB:s överklagande av PTS beslut.

2 juli 2021


PTS yttrande avseende betänkandet Struktur för ökad motståndskraft.

30 juni 2021