Dokument

Senast publicerade dokument.


18 juni 2019


18 juni 2019


18 juni 2019


18 juni 2019


En vägledning om hur kommuner och stadsnät kan agera för att främja bredbandsutbyggnad och värna om konkurrens.

17 juni 2019


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder i dag ett samråd av den förstudierapport 3,8 – 4,2 GHz (3800 – 4200 MHz).

12 juni 2019


11 juni 2019


Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning.

5 juni 2019


PTS avskriver tillsynsärende mot Telia Company AB (Telia) med avseende på trafikstyrningsåtgärder.

5 juni 2019


Remissvar avseende betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92)

5 juni 2019


PTS publicerar förslag till koordineringsavtal för frekvensbandet 2,3-2,4 GHz.

5 juni 2019


PTS har kartlagt investeringarna i fasta och mobila nät under 2018 och lämnar i dag en delrapport i arbetet med uppföljning av regeringens bredbandsstrategi.

5 juni 2019


Intressenter bereds härmed tillfälle att yttra sig över PTS förslag. Skriftligt yttrande ska ha inkommit till PTS senast den 8 juli 2019.

3 juni 2019


Svara senast den 19 juni 2019.

29 maj 2019


29 maj 2019


Besvara samrådet senast den 29 juli. Observera förlängd samrådstid.

27 maj 2019


Förvaltningsrätten har avslagit Tele2 Sverige AB och Telenor Sverige AB:s överklagande av Post- och Telestyrelsens beslut att inte bevilja bolagen undantag från kravet på fyra timmars reservkraft i några av de tillgångar för mobil kommunikation som bolagen äger.

24 maj 2019


Svensk telekommarknad är Sveriges viktigaste operatörsundersökning om abonnemang, intäkter och datatrafik inom områdena bredband (fast och mobilt), samtal (fasta och mobila) och traditionella tv-tjänster.

24 maj 2019


Lämna synpunkter senast den 19 juni 2019.

22 maj 2019


16 maj 2019