Dokument

Senast publicerade dokument.


3 september 2021


Underrättelse enligt lagen om elektronisk kommunikation om misstanke om bristande driftsäkerhet.

1 september 2021


Underrättelse om misstanke om bristande skyddsåtgärder i röstbrevlådesystem.

30 juli 2021


PTS remissvar på delbetänkandet av utredningen om betrodda tjänster.

5 juli 2021


PTS yttrande avseende betänkandet Struktur för ökad motståndskraft.

30 juni 2021


PTS presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

29 juni 2021


De ökade datavolymerna ställer allt högre krav på trådlösa nät. PTS förslår nya frekvenser för WAS/RLAN, som bland annat möjliggör Wi-Fi-användning. Nu finns en remiss ute med myndighetens förslag.

24 juni 2021


24 juni 2021


24 juni 2021


23 juni 2021


21 juni 2021


17 juni 2021


17 juni 2021


11 juni 2021


11 juni 2021


11 juni 2021


Denna rapport utgör den första delen av PTS uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2021. Slutrapporten, inklusive en bedömning av möjligheterna att nå regeringens mål, publiceras under hösten 2021.

10 juni 2021


9 juni 2021


7 juni 2021


Kartläggning av IPv6 hos svenska internetleverantörer.

27 maj 2021