Dokument

Senast publicerade dokument.


PTS avskriver samtliga ärenden från vidare handläggning.

11 september 2020


8 september 2020


8 september 2020


8 september 2020


PTS individundersökning om användning av internet och telefoni i Sverige 2019.

28 augusti 2020


PTS publicerar förslag till koordineringsavtal för frekvensbandet 3,4-3,8 GHz.

24 augusti 2020


PTS tillstyrker flera av utredningens framtagna förslag, i vissa fall med nedan angivna synpunkter.

28 juli 2020


PTS remissvar avseende Elsäkerhetsverkets hemställan om ändring av lag och förordning.

16 juli 2020


Samråd av PTS överväganden om att ändra tillståndsvillkoren i 3,5 GHz bandet.

15 juli 2020


Tillsynsinsatser inom driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation under 2019

13 juli 2020


Genom en förlängning av tillståndstiden i 2,6 GHz eller tidigareläggning av tilldelning i 2,1 GHz finns förutsättningar för en samordnad tilldelning av frekvensbanden. PTS samråder nu överväganden om samordnad tilldelning med marknaden.

8 juli 2020


2 juli 2020


2 juli 2020


2 juli 2020


EU-kommissionen inbjuder operatörer, konsumenter och e-handlare samt andra berörda aktörer till samråd om gränsöverskridande paketleveranser.

1 juli 2020


26 juni 2020


26 juni 2020


26 juni 2020


26 juni 2020


26 juni 2020