Dokument

Senast publicerade dokument.


Post- och telestyrelsen (PTS) har utarbetat ett förslag på teknisk vägledning för spektrumeffektiv tilldelning för fast radio (radiolänk) i frekvensband över 6 GHz avseende de tekniska förutsättningarna för tillstånd. Nu finns möjlighet att lämna återkoppling på förslaget senast den 8 september 2023.

7 augusti 2023


26 juni 2023


26 juni 2023


26 juni 2023


26 juni 2023


26 juni 2023


26 juni 2023


Stödet för IPv6 i de allmänna kommunikationsnäten i Sverige är fortfarande lågt. Positivt i årets kartläggning är dock att andelen slutanvändare som har en internetanslutningstjänst med IPv6 har ökat.

21 juni 2023


21 juni 2023


Utifrån PTS ansvarsområde lämnar myndigheten i detta yttrande synpunkter på Postfinansieringsutredningens betänkande ”Posttjänst för hela slanten” (SOU 2023:4).

12 juni 2023


Genom detta samråd ger PTS marknadens aktörer och övriga intressenter möjlighet att lämna synpunkter på den bifogade utkastet till marknadsanalys.

12 juni 2023


7 juni 2023


7 juni 2023


7 juni 2023


1 juni 2023


25 maj 2023


Föreskrifterna gäller från den 1 juni 2023

3 maj 2023


3 maj 2023


Beslut om sanktionsavgift enligt 7 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585).

26 april 2023


Auktionen är planerad att starta i september 2023.

26 april 2023