Dokument

Senast publicerade dokument.


7 december 2022


30 november 2022


29 november 2022


15 november 2022


2 november 2022


2 november 2022


2 november 2022


31 oktober 2022


PTS har granskat säkerhetsarbetet i externt trafikutbyte över internet (extern BGP) hos fem tillhandahållare av elektroniska nät och -tjänster.

13 oktober 2022


PTS har allokerat en dirigeringsadress för samtalsförmedlande tjänster genom en ändring i telefoninummerplanen.

12 oktober 2022


10 oktober 2022


PTS har inlett ett arbete med att ta fram en ny långsiktig strategi för myndighetens spektrumförvaltning. Nu efterfrågar PTS synpunkter och förslag som kan bidra i arbetet.

7 oktober 2022


5 oktober 2022


4 oktober 2022


PTS har tagit fram förslag till nya föreskrifter om säkerhetsskydd, som är planerade att träda i kraft den 1 januari 2023. Nu finns möjlighet lämna synpunkter på PTS förslag.

23 september 2022


15 september 2022


1 september 2022


31 augusti 2022


Kraftfullare åtgärder bör övervägas för att skynda på införandet av IPv6-adressering i Sverige.

30 augusti 2022


Post- och telestyrelsen beslutar att förlänga giltighetstiden för tillstånd att använda radiosändare inom ett visst frekvensutrymme. Giltighetstiden för tillstånden förlängs från den 31 december 2023 till och med den 31 december 2025. Post- och telestyrelsen beslutar att ändra tillståndsvillkoren för att dessa ska stämma överens med Europeiska kommissionens beslut (2008/477/EG).

29 augusti 2022