Dokument

Senast publicerade dokument.


Föreläggande vid vite enligt 5 kap. 5 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen); fråga om att göra information tillgänglig enligt 4 kap. 4 § utbyggnadslagen.

14 mars 2019


12 mars 2019


8 mars 2019


8 mars 2019


8 mars 2019


8 mars 2019


7 mars 2019


PTS publicerar inkomna konsultationssvar.

7 mars 2019


7 mars 2019


5 mars 2019


28 februari 2019


25 februari 2019


22 februari 2019


Svara senast 11 mars 2019.

18 februari 2019


15 februari 2019


15 februari 2019


15 februari 2019


15 februari 2019


13 februari 2019


Svara senast 4 mars 2019.

11 februari 2019