Föreläggande att komplettera riskanalys med anledning av utdelningsproblem - dnr 22-9752