Faktablad - Harmoniserade standarder för radiosändare som är undantagna från tillståndsplikt - PTS-F-2022:1