Radio

PTS bestämmer vilka frekvenser olika radiotjänster får använda i Sverige.

Det är till PTS du ska vända dig om du vill ha tillstånd för att använda en radiosändare med tillståndsplikt, till exempel en VHF-radio.

Här hittar du information och tjänster för dig som konsument.

Båt vid klippa VHF-radio i fritidsbåt

Hur ansöker jag om VHF-tillstånd?

Radio i närbild Amatörradio

Information om amatörradio.

Parabol mot himmel Täckning

Vad påverkar täckningen?

Mast Radiostörning

Har du mottagningsproblem på din radio eller tv?