Amatörradiocertifikat

Ett amatörradiocertifikat är bevis på att innehavaren har nödvändiga kunskaper för sin radioanvändning och har en tilldelad anropssignal.

arrow PTS utfärdar inte amatörradiocertifikat

Lagen om elektronisk kommunikation ger sedan den 1 juli 2011 PTS i uppdrag att ansvara för certifiering och utdelning av anropssignaler för amatörradio. PTS kan delegera dessa uppgifter. Från och med den 1 april 2017 har PTS delegerat dessa uppgifter till Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA). Uppgiften att tilldela vissa anropssignaler har också delegerats till Frivilliga Radioorganisationen (FRO).

SSA har därmed också rätten att godkänna provförrättare och anordna prov för radioamatörcertifikat.

Amatörradiocertifikat som utfärdats enligt Televerkets regelverk eller av PTS fortsätter att gälla utan tidsgräns. Även anropssignaler som tidigare tilldelats av PTS fortsätter att gälla utan tidsgräns.

arrow Kunskapskrav för amatörradiocertifikat

 

 

För att få ett amatörradiocertifikat krävs godkänt prov för amatörradiotrafik i följande: 

Kunskap i ellära och radioteknik

 • Elektricitet, magnetism och radioteori
 • Komponenter
 • Kretsar och deras egenskaper
 • Mottagare och deras egenskaper
 • Sändare och deras egenskaper
 • Antenner, matningsledningar (kablar) och deras egenskaper
 • Radiovågors utbredning
 • Mätning på radioutrustning
 • Störningar på annan utrustning och hur dessa avhjälps
 • Risker med elektriska och elektromagnetiska fält

Kunskap om elsäkerhet

 • Vad du får göra och inte får göra när det gäller elsäkerhet
 • Goda råd om hembygge av elektroniska apparater

Kännedom om reglemente och trafikmetoder

 • Fonetiska alfabetet
 • Q-koden (i den utsträckning den berör amatörradio)
 • Vanligen förekommande amatörradioförkortningar
 • Internationella nödsignaler, amatörradioanvändning vid nödtrafik
 • Uppbyggnad och användning av anropssignal
 • Internationella planer för amatörradio (IARU bandplan)
 • ITU:s radioreglemente med avseende på bestämmelser för amatörradio
 • CEPT-regler rörande amatörradioanvändning
 • Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation samt Post- och telestyrelsens olika föreskrifter som berör amatörradio

Bestämmelser om kunskapskrav och utfärdande av amatörradiocertifikat är harmoniserade inom Europa genom CEPT:s rekommendationer T/R 61-01 (CEPT Radio Amateur Licence) och T/R 61-02 (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate).

Här finns CEPT:s rekommendationer