Villkor för ljudrundradio

Vilka villkor ska en ljudrundradiosändare uppfylla?

  1. Sändaren ska uppfylla de tekniska kraven i standarden ETSI EN 302 018-1 v.1.2.1 eller motsvarande .
  2. Vid stereosändning ska pilottonsystem enligt Rec. ITU-R BS.450-3 sektion 2.2. användas.
  3. Vid sändning av programinformation ska system enligt Rec. ITU-R BS.643-2 användas.
  4. Deviation hos utsänd signal får inte överstiga +/- 75 kHz enligt Rec. ITU-R BS.412-9 sektion 2.5.1.
  5. Den fullständiga multiplexsignalens effekt får inte överstiga referensnivån 0 dBr som den definieras enligt Rec. ITU-R BS.412-9 sektion 2.5.1.
  6. Sändarantennens diskriminering i vertikalplanet ska uppfylla krav enligt tabell nedan. 
  Elevation (grader)

2

3

4

6

8

10

15

20

30

40

60

90

  Reduktion (dB)

0

0

0

0

0

0,8

4,2

6,6

9,9

12,1

14

14