Repeater

Om man har dålig taltäckning inomhus kan en lösning vara att installera en repeater. En repeater är en lösning som aktivt använder operatörens radiofrekvenser. Repeatern tar emot, förstärker och återsänder signalen på operatörens frekvens.

Om denna utrustning är av dålig kvalitet och/eller felaktigt installerad kan den ställa till stora problem i operatörens nät. Felaktigt installerade repeatrar orsakar idag mycket störningar. Innan man skaffar en repeater bör man fråga sin operatör om både modell och installation. Helst bör den också installeras av en operatör. Innan man börjar använda sin repeater måste man också ha skriftligt medgivande av sin operatör.

Läs mer om repeatrar här

Repeater med riktantenn

Repeater med riktantenn

Illustration: Marie Åhfeldt, Mås Illustra