Definitioner

Några grundläggande definitioner på amatörradioområdet.

arrow Amatörradiotrafik

Amatörradiotrafik är icke yrkesmässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska  undersökningar, bedriven i personligt radiotekniskt intresse och utan  vinstsyfte.

arrow Amatörsatellittrafik

Amatörsatellittrafik är amatörradiotrafik som använder satellitkommunikation. (ITU RR 1.57)

arrow Radioamatör

Radioamatör är en person som innehar ett amatörradiocertifikat med tillhörande anropssignal.

arrow Amatörradiosändare

Amatörradiosändare är en radiosändare som är avsedd att användas av personer som har  amatörradiocertifikat, för sändning på frekvenser som är avsedda för  amatörradiotrafik.

arrow Amatörradiocertifikat

Amatörradiocertifikat är kunskapsbevis utfärdat eller godkänt av Post- och telestyrelsen, som utvisar att godkänt kunskapsprov avlagts.