Landmobil radio

Landmobil radio är trådlösa kommunikationssystem som är avsedda för användning på land i fordon eller till fots. Systemen kan vara fristående eller kopplas till andra nät.

Ansökan

Här finns ansökningsblanketter och information om hur du söker tillstånd för:

För att PTS ska kunna utfärda tillstånd behövs en del information om radioanvändningen, se anvisningarna på respektive ansökningsblankett.

Avgifter

Se rubriken Landmobila kommunikationssystem i den förenklade versionen av PTS föreskrift om avgifter som finns nedan.

Den kompletta föreskriften om avgifter finns här: PTS föreskrifter om avgifter

Mer information

Vanliga frågor finns besvarade under frågor och svar.