Överlåtelse och uthyrning

Om du har ett radiotillstånd kan du överlåta detta eller hyra ut det.

Överlåtelse av radiotillstånd

Om du vill överlåta ditt tillstånd att använda radiosändare kan du använda nedanstående blankett.

Uthyrning av radiotillstånd

Om du vill hyra ut ditt tillstånd att använda radiosändare är huvudregeln att det krävs medgivande från PTS.

Blankett för medgivande till uthyrning av tillstånd

Från och med den 1 januari 2014 finns föreskrifter om undantag från krav på medgivande vid uthyrning. Dessa regler innebär att det inte krävs medgivande vid uthyrning av enskilda tillstånd (Radiosändartillstånd) under kortare perioder (max 6 månader inom en 12-månadersperiod) eller uthyrning av upp till 10 radiosändare inom ett blocktillstånd (Frekvenstillstånd).

PTS föreskrifter om undantag från krav på medgivande vid uthyrning av tillstånd att använda radiosändare

För att ansöka om medgivande kontaktar du PTS genom e-postadressen pts@pts.se.