Ansökningshandlingar

Här finns ansökningshandlingar för tillstånd att använda radiosändare.

För att PTS ska kunna ge tillstånd behövs olika uppgifter beroende på vilken verksamhet ansökan gäller.

Ansökan ska vara fullständigt ifylld. Om någon uppgift saknas i ansökan måste vi begära kompletteringar, vilket kan leda till att ärendet blir fördröjt.

Om ansökan avser fast belägen station ska karta bifogas med markerad antennplats.

Du kan läsa mer om respektive radioanvändning på sidorna om radiotillstånd.

Instruktion för ifyllningsbara PDF-dokument:

För att du ska kunna öppna och fylla i pdf-dokument måste du först spara ner filen till din dator. Sedan öppnar du den i ett program som hanterar pdf-dokument, exempelvis Acrobat Reader. Du sparar enklast ner filen genom att högerklicka på dokumentlänken och välja "Spara länk som..."
 
Här finns information om hur du ansöker om olika typer av tillstånd att använda radiosändare.

Landmobil radio

Fast radio

Rundradio

Satellit


Observera att du inte behöver tillstånd för vissa jordstationer på land (bland annat vissa SNG-applikationer) inom frekvensbanden 14-14,5 GHz och 29,5-30 GHz (se information om undantag).

Maritim radio / Båtradio

Observera att PTS har en e-tjänst för ansökan om tillstånd för radiosändare i fritidsbåt (VHF). 

Luftfartsradio

Mobiltelefoni och operatörsstyrda nät 

Testtillstånd

Trådlösa mikrofoner och hörseltekniska hjälpmedel

Överlåtelse av radiotillstånd

Undantag från tillståndsplikt

PTS beslutar enligt lagen om elektronisk kommunikation om undantag från tillståndsplikt för användning av radioanläggningar. Läs mer på sidan om undantag.