Båtradio

Det krävs tillstånd från PTS för att använda båtradio (VHF). Här hittar du information om hur du som privatperson ansöker om, ändrar eller säger upp tillstånd.

Under rubriken Vanliga frågor och länkar finns ytterligare information om bland annat krav för fartygsregistrering och MMSI-nummer.
I samband med att årsfakturorna skickas ut kan det vara många som ringer. Kontakta oss gärna via e-post i stället för att vänta i telefonkö.

Vad vill du göra?

arrow Ansöka om nytt tillstånd

Använd i första hand vår e-tjänst för privatpersoner. För att använda tjänsten behöver du logga in med BankID.


Om du inte kan eller vill använda BankID, använd vårt webbformulär.


Du kan även använda PTS ansökningsblankett och skicka med e-post (pts@pts.se) eller vanlig post. Markera Nytt tillstånd och fyll i person- och kontaktuppgifter samt övriga uppgifter. Fyll i så mycket du kan på datorn. Var noggrann med e-postadressen. 

arrow Säga upp tillstånd

Uppsägning av tillståndet (annullering) måste göras skriftligt. För att slippa betala årsavgiften måste tillståndet sägas upp innan fakturans förfallodag.


Använd i första hand vår e-tjänst för privatpersoner. För att använda tjänsten behöver du logga in med BankID. Klicka på visa/ändra/annullera tillstånd.


Du kan också använda PTS uppsägningsblankett och skicka in den med e-post (pts@pts.se) eller vanlig post. Markera Återkallelse/uppsägning av tillstånd, ange tillståndsnummer. Fyll i person- och kontaktuppgifter. Övrigt behöver ej fyllas i. Fyll i så mycket som möjligt på datorn. Var noggrann med e-postadressen.


Du kan även begära uppsägning via e-post (pts@pts.se). Skriv ämne/rubrik: Uppsägning av VHF-tillstånd. Ange fullständigt namn, personnummer (eller kundnummer) och tillståndsnummer samt gärna även anropssignal. Ange att du vill säga upp tillståndet.

arrow Överlåta MMSI-nummer

Du kan föra över ett MMSI-nummer från ett tillstånd till ett nytt eller befintligt tillstånd. Det innebär att det ursprungliga tillståndet endast ändras och kvarstår.

Använd PTS överlåtelseblankett och skicka med e-post (pts@pts.se) eller vanlig post. Fyll i båda parters person- och kontaktuppgifter, markera Radiosändartillstånd, ange tillståndsnummer, markera Del av tillstånd samt ange MMSI-nummer som ska flyttas (rubrik 8). Om MMSI-nummer ska överföras till befintligt tillstånd ange dess tillståndsnummer under Övriga upplysningar. Fyll i så mycket som möjligt på datorn. Var noggrann med e-postadressen. 


Du kan även ansöka om medgivande till överlåtelse av MMSI-nummer via e-post. Skriv ämne/rubrik: Överlåtelse av MMSI-nummer. Ange dina personuppgifter (personnummer/kundnummer, namn, postadress, mobilnummer), tillståndsnummer samt MMSI-nummer som ska flyttas. Maila till förvärvande part som fyller i sina personuppgifter och därefter vidarebefordrar mailet till oss (pts@pts.se). Om MMSI-nummer ska överföras till ett befintligt tillstånd ange även detta tillståndsnummer.

arrow Ändra uppgifter i tillstånd

Du kan ändra uppgifter i ditt tillstånd såsom namn, adress, båtnamn, mm. Du kan även ta bort, lägga till eller byta MMSI-nummer samt uppge olika utrustningar (AIS, EPIRB, etc.).

Använd i första hand vår e-tjänst för privatpersoner. För att använda tjänsten behöver du logga in med BankID. Välj visa/ändra/annullera för tillstånd. Vissa tidigare använda MMSI-nummer går inte att välja i e-tjänsten i dagsläget.


Eller använd vår ändringsblankett och skicka med e-post (pts@pts.se) eller vanlig post. Markera Ändring av tillstånd, ange tillståndsnummer samt person- och kontaktuppgifter. Fyll sedan endast i data som ska ändras. Använd fältet Övriga upplysningar för förtydliganden, mm. Fyll i så mycket som möjligt på datorn. Var noggrann med e-postadressen. 


Du kan även begära ändring via e-post (pts@pts.se). Skriv ämne/rubrik: Ändring av VHF-tillstånd. Ange ditt personnummer (eller kundnummer), namn, adress och tillståndsnummer samt önskade ändringar.

arrow Överlåta tillstånd

Det krävs medgivande från PTS för att överlåta tillstånd att använda radiosändare. Årsavgiften för tillståndet måste vara betald om fakturans förfallodag har passerats.

Använd helst PTS överlåtelseblankett och skicka med e-post (pts@pts.se) eller vanlig post. Fyll i båda parters person- och kontaktuppgifter, markera Radiosändartillstånd, ange tillståndsnummer samt markera Hela tillståndet. Fyll i så mycket som möjligt på datorn. Var noggrann med e-postadresserna. 


Du kan även ansöka om medgivande till överlåtelse av tillstånd via e-post. Skriv ämne/rubrik: Överlåtelse av VHF-tillstånd. Ange dina personuppgifter (personnummer/kundnummer, namn, postadress, mobilnummer) samt tillståndsnummer som ska överlåtas. Maila till förvärvande part som fyller i sina personuppgifter och därefter vidarebefordrar mailet till oss (pts@pts.se).

Vanliga frågor och länkar

arrow Hur gör jag för att registrera båten i Transportstyrelsens fartygsregister?

Transportstyrelsen är den myndighet som ansvarar för fartygsregistret och dit vänder man sig för att få sitt fartyg registrerat. Det är inte alla fartyg som behöver vara registrerade i fartygsregistret.

Fartyg med en största längd större än 24 meter benämns skepp och är registreringspliktiga i fartygsregistret.

Fritidsbåtar mellan 15 och 24 meter är registreringspliktiga och registreras i fartygsregistrets båtdel.

Fartyg över fem meter som används yrkesmässigt ska i de flesta fall registreras i fartygsregistret.

Fartyg som används yrkesmässigt till fiske är alltid registreringspliktiga, oavsett längd.

Alla fartyg som registreras i fartygsregistret tilldelas en unik identitet av Transportstyrelsen, en igenkänningssignal. Denna identitet kan används som anropssignal vid en eventuell ansökan om tillstånd att använda radiosändare från PTS.

Notera att PTS inte kan utfärda ett radiotillstånd innan fartyget är registrerad och klar i fartygsregistret.

Fritidsbåtar under 15 meter är inte registreringspliktiga, men kan registreras i fartygsregistret frivilligt. Om din båt inte ska registreras i fartygsregistret kommer PTS att tilldela en anropssignal i samband med din ansökan om tillstånd att använda radiosändare.

arrow Vilket certifikat behöver jag ha?

Det har genom åren utfärdats olika typer av certifikat för användning ombord på VHF-bandet. De äldre certifikaten saknade utbildning om GMDSS och om nya funktioner i moderna radioapparater, bla DSC. De äldre certifikaten utfärdades på ett papper medan de moderna certifikaten, SRC och LRC skrivs in i en liten blå intygsbok. De äldre certifikaten gäller fortsättningsvis men om du har en modern radio bör du förnya dina kunskaper och skaffa dig ett modernt certifikat, SRC eller LRC. Då kan du använda din båtradio fullt ut och har moderna kunskaper om säkerheten till sjöss. För mer information kan du kontakta Nämnden för båtlivsutbildning, NFB.

arrow Nödkommunikation med VHF och MMSI-nummer

VHF-utrustningen kan användas för att larma sjöräddningen och komma i kontakt med båtar och fartyg i närheten.

Modern VHF-utrustning har ofta tekniken DSC (Digital Selective Call) och en ”nödknapp” som med ett tryck skickar ut ett nödanrop samt fartygets identitet och position. För att fartyget ska kunna positioneras automatiskt krävs att VHF-utrustningen har eller är ansluten till en GPS-mottagare. För att nödknappen ska fungera krävs också att MMSI-numret programmeras in i utrustningen. Glöm alltså inte att ansöka om ett MMSI-nummer i samband med att du ansöker om tillstånd för båtradio hos PTS.

Ett fartyg tilldelas endast ett MMSI-nummer som används för alla utrustningar som kräver ett MMSI-nummer. Ofta överlåts MMSI-numret från den tidigare ägaren i samband med försäljning och följer på så sätt med fartyget. Det är mycket viktigt att två fartyg inte använder samma MMSI.

arrow Aktuella kanaler för VHF-stationer i Sjöfartsverkets kustradionät

Från och med den 1 november 2022 har Sjöfartsverket ändrat ett antal kanaler för kustradiostationer. På Sjöfartsverkets webbplats finns mer information (se sidan 83 i Sjöfartsverkets Underrättelser för sjöfarande).

arrow Vad behöver jag tänka på när jag ska resa utomlands med mitt fartyg/båt?

Om du ska resa utomlands med ditt fartyg/båt bör du ta med tillståndet så att det kan visas upp om så efterfrågas. Tänk på att du alltid är ansvarig för att kontrollera vilka regler som gäller för radioutrustning/radioanvändning i landet du avser besöka. Finns radioutrustning ombord som i Sverige är undantagen från tillståndsplikt kan följande brev medföras.

Brev - svensk användning utomlands

Letter - Swedish use abroad

arrow Vad behöver jag tänka på om jag ska besöka Sverige med ett fartyg/båt som är flaggad i annan stat?

För ett utlandsflaggat fartyg/båt som besöker Sverige gäller att de har rätt att använda radiosändare som de har tillstånd för i flaggstaten och som dessutom är undantagen från tillståndsplikt i Sverige.

För mer information se:

Brev - information för besökande till Sverige

Letter - information for visitors to Sweden

arrow Vad betyder förkortningarna?

AIS: Automatic Identification System
DSC: Digital Selective Call
MMSI: Maritime Mobile Service Identity
VHF: Very High Frequency