Undantag

Kommunikation mellan en jordstation och en satellit är tillståndspliktig med vissa undantag.

Sändning från jordstation (ibland kallad satellitterminal) som befinner sig i eller över Sverige, till en satellit, är tillståndspliktig med undantag för:

  • mobila satellitterminaler i frekvensbanden 1626,5–1645,5 MHz och 1646,5–1660,5 MHz.
  • satellitterminaler på land i frekvensbanden 14,0–14,5 GHz och 29,5–30,0 GHz.
  • satellitterminaler på fartyg (ESV) och på luftfartyg (AES) i frekvensbandet 14,0–14,5 GHz.
  • satellitterminaler i satellitsystemet IRIDIUM i frekvensband 1621,35–1626,5 MHz.
  • satellitterminaler i satellitsystemet GLOBALSTAR i frekvensbandet 1610,00 –1621,35 MHz.
  • satellitterminaler för datakommunikation i frekvensbandet 148,0–150,05 MHz.
  • satellitterminaler i frekvensbandet 1980–2010 MHz.

För samtliga undantag gäller också att särskilda villkor måste uppfyllas. Detaljerade uppgifter om dessa finns i PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikt.