Wifi (trådlöst hemmanätverk)

Om man framför allt har problem med datahastigheten när man använder mobilt internet så är det datatäckningen som behöver förbättras.

Om man har fast bredband i sin bostad kan man installera ett trådlöst hemmanätverk (ett wifi-nät). En stor skillnad mellan fast bredband och mobilt bredband är att man ofta har ett tak på datavolymen kopplat tills sitt mobilabonnemang, vilket man normalt inte har till sitt fasta bredband. Ett wifi-nät är anpassat för inomhusanvändning där det ger lokal mobilitet och nätet kan delas av flera användare. Datahastigheten beror både på bredbandsanslutningens kapacitet och vilken typ av wifi-router som används.

Om man har en smart telefon så stödjer den oftast både mobil- och wifi-kommunikation. Idag är idet inte möjligt att förflytta sig mellan ett wifi-nät och ett mobiltelefoninät med en kontinuerlig tjänst. Det innebär att när man lämnar lägenheten eller huset där man är uppkopplad mot ett wifi-nät så avbryts tjänsten. Därefter ansluter mobilen automatiskt till det vanliga mobilnätet. Utvecklingen inom detta område är dock långt framme och en lösning är att vänta inom snar framtid.

Wifi-router ansluten till fast bredbandsnät

Illustration: Marie Åhfeldt, Mås Illustra