Kommersiell radio

Kommersiell radio kallas ibland bara för lokalradio eller tidigare även för privat lokalradio.

För att sända kommersiell radio behövs först ett sändningstillstånd från Mediemyndigheten. Sändningsområdet för kommersiell radio kallas koncessionsområde. På Mediemyndigheten finns mer information om koncessionsområden och sändningstillstånd för kommersiell radio.

Sedan behöver du ett frekvenstillstånd från PTS. Det är stor efterfrågan på frekvenser för kommersiell radio. PTS arbetar för att frigöra mer frekvensresurser för kommersiell radio samt för att möjliggöra sändningar med digital teknik.

Ansökan

Här finns ansökningsblanketter och information om hur du söker tillstånd:

Tillståndstid

Tillståndstiden för kommersiell radio är i enlighet med tillstånden från Mediemyndigheten.

Avgifter

Se rubriken Televisions-/Ljudrundradiosändare i den förenklade versionen av PTS föreskrifter om avgifter.

Täckning

Det är PTS strävan att ge frekvenstillstånd på så sätt att radiostationen kan höras i hela koncessionsområdet. Av olika skäl kan området där man kan höra radiostationen, täckningsområdet, ändå upplevas som otillräckligt. Det kan bl.a. bero på topografin, som att radiovågorna inte når fram till mottagaren för att något är i vägen, t.ex. ett berg. Det kan också bero på att sändaren inte får eller kan sända med tillräcklig uteffekt för att nå mottagaren. Information om hur PTS beräknar tillåten uteffekt.

För att förbättra täckningen i ett område kan man flytta sändaren, höja uteffekten eller använda sig av flera sändare som sänder samma program, sk. slavsändare. Alla förändringar måste godkännas av PTS innan de genomförs, så att inte andra sändare påverkas negativt.