Radiolänk

Radiolänkar används till flera olika saker inom tele- och radiokommunikation.

Huvuddelen av radiolänkarna i Sverige ingår i mobiloperatörernas nät för att förbinda mobilbasstationer med det övriga nätet. Men de kan även användas för andra punkt-till-punkt-förbindelser både i allmänna kommunikationsnät och i företagsnät.

Radiolänkar används också i stor utsträckning för kontroll och styrändamål i elnät och VA-nät. Detta är då lågkapacitetslänkar i punkt-till-multipunkt-konfigurationer i frekvensband runt 400 MHz.

Sverige har flera frekvensband som är allokerade för radiolänk. PTS tilldelar vissa av frekvenserna som hela block, nationellt eller regionalt. Vanligtvis görs detta genom auktion. Sedan administrerar aktörerna själva frekvenserna inom sitt tilldelade block enligt tillståndsvillkoren. I andra frekvensband tilldelar PTS individuella tillstånd för varje radiolänkförbindelse.

PTS målsättning är att frekvenserna ska användas på ett effektivt sätt. PTS utfärdar tillstånd utifrån uppgifterna i ansökan samt en interferensanalys för att säkerställa att olika tillståndshavare inte stör varandra, Tillstånden innehåller villkor om bl.a. radiolänksändarens frekvens och polarisation, utstrålad effekt. 

Ansökan

Här finns information om hur du söker tillstånd för radiolänk/fast radio.

Om du inte vill använda e-tjänsten för din ansökan kan du använda ansökningsblanketten för fast radio/radiolänk.

Här finns en blankett som du kan använda om du vill fråga om hög-låg:

PTS strävar efter att bevilja tillstånd inom 35 arbetsdagar efter mottagen ansökan, men i de fall då en frekvenskoordinering behöver uföras mot grannländerna för att säkerställa att frekvensanvändningen i respektive land inte stör varandra kan handläggningstiden bli betydligt längre.

Avgifter

Se rubriken Fast radio (radiolänk) i den förenklade versionen av PTS föreskrifter om avgifter.

Långsiktig lösning för fast radio i 10,5 GHz, 26 GHz och 28 GHz

I de aktuella frekvenserna beviljar PTS tillstånd för enskilda sändare med en giltighetstid på tio år och förlängning med fem år i taget.

Mer information om 10,5 GHz-bandet

PTS har slagit fast inriktningen för fast radio (radiolänk) i frekvensbandet 10,5 GHz (10210–10672 MHz).

Befintlig användning

Tillstånden att använda radiosändare inom ett visst frekvensutrymme (blocktillstånd) inom Gotlands kommun löper ut den 31 december 2022 respektive inom Falkenbergs, Halmstads, Hylte, Kungsbacka, Laholms och Varbergs kommuner den 31 mars 2023. Ett antal kommunala blocktillstånd löper ut den 31 december 2035. Samtliga tillstånd är teknik- och tjänsteneutrala, men används för fast radio.

I samband med att tillstånden löper ut den 31 december 2022 respektive den 31 mars 2023 kommer frigjort utrymme att tilldelas för enskilda sändare. Vid samma tidpunkt öppnas ytterligare 2x28 MHz för fast radio enskilda sändare.

Befintliga tillståndshavare har redan nu möjlighet att återkalla blocktillstånden och samtidigt ansöka om tillstånd för enskilda sändare.

Bandplan för 10,5 GHz efter 2023-04-01

Vissa tillståndsvillkor

Ansökningar om enskilda tillstånd kommer vid behov att koordineras med Hi3G:s användning i bandet och med grannländerna.

Användningen av radioastronomi (RAS) vid Onsala rymdobservatorium ges fortsatt skydd.

Radioutrustningen ska uppfylla kraven i nu gällande harmoniserad standard EN 302 217–2.

Mer information om 26 GHz-bandet

PTS har slagit fast inriktningen för fast radio (radiolänk) i frekvensbandet 26 GHz (24,5‑26,5 GHz).

Vissa tillståndsvillkor

Tillstånden kommer att förenas med förbehåll om avveckling på platser inom Sverige där 5G/IMT efterfrågas och med villkor att fast radio-användningen får acceptera skadlig störning från, och får inte orsaka skadlig störning på, IMT-användningen i bandet.

PTS rekommenderar att intressenterna gör en bedömning av risken för störningar från 5G/IMT i bandet innan en ansökan om tillstånd för etablering av fast radio i 26 GHz-bandet lämnas in till PTS.

Den använda radioutrustningen ska uppfylla krav i nu gällande harmoniserad standard EN 302 217–2.

Mer information om 28 GHz-bandet

PTS har slagit fast inriktningen för fast radio (radiolänk) i frekvensbandet 28 GHz (27,5–29,5 GHz).

Befintlig användning

De nationella tillstånden att använda radiosändare inom ett visst frekvensutrymme (blocktillstånd) löper ut den 31 december 2024. Blocktillstånden är teknik- och tjänsteneutrala, men används för fast radio.

I samband med att tillstånden löper ut den 31 december 2024 kommer frigjort utrymme att tilldelas för enskilda sändare.

Befintliga tillståndshavare har dock redan nu möjlighet att återkalla blocktillstånden och samtidigt ansöka om tillstånd för enskilda sändare.

Vissa tillståndsvillkor

Den använda radioutrustningen ska uppfylla krav i nu gällande harmoniserad standard EN 302 217–2.

Frekvensutrymmet delas mellan fast radio (FS, Fixed Service) och okoordinerade jordstationer (FSS, Fixed Satellite Service) i enlighet med ECC/DEC/(05)01.

Frekvenser för fast radio/radiolänk

I länkad information nedan finns en sammanställning av frekvensband för radiolänk.

Frekvensband för radiolänk