Radiolänk

Radiolänkar används till flera olika saker inom tele- och radiokommunikation.

Huvuddelen av radiolänkarna i Sverige ingår i mobiloperatörernas nät för att förbinda mobilbasstationer med det övriga nätet. Men de kan även användas för andra punkt-till-punkt-förbindelser både i allmänna kommunikationsnät och i företagsnät.

Radiolänkar används också i stor utsträckning för kontroll och styrändamål i elnät och VA-nät. Detta är då lågkapacitetslänkar i punkt-till-multipunkt-konfigurationer i frekvensband runt 400 MHz.

Sverige har flera frekvensband som är allokerade för radiolänk. PTS tilldelar vissa av frekvenserna som hela block, nationellt eller regionalt. Vanligtvis görs detta genom auktion. Sedan administrerar aktörerna själva frekvenserna inom sitt tilldelade block enligt tillståndsvillkoren. I andra frekvensband tilldelar PTS individuella tillstånd för varje radiolänkförbindelse.

PTS målsättning är att frekvenserna ska användas på ett effektivt sätt. PTS utfärdar tillstånd utifrån uppgifterna i ansökan samt en interferensanalys för att säkerställa att olika tillståndshavare inte stör varandra, Tillstånden innehåller villkor om bl.a. radiolänksändarens frekvens och polarisation, utstrålad effekt. 

Ansökan

Här finns information om hur du söker tillstånd för radiolänk/fast radio.

Om du inte vill använda e-tjänsten för din ansökan kan du använda ansökningsblanketten för fast radio/radiolänk.

Här finns en blankett som du kan använda om du vill fråga om hög-låg:

PTS strävar efter att bevilja tillstånd inom 35 arbetsdagar efter mottagen ansökan, men i de fall då en frekvenskoordinering behöver uföras mot grannländerna för att säkerställa att frekvensanvändningen i respektive land inte stör varandra kan handläggningstiden bli betydligt längre.

Avgifter

Se rubriken Fast radio (radiolänk) i den förenklade versionen av PTS föreskrifter om avgifter.

Frekvenser för fast radio/radiolänk

I länkad information nedan finns en sammanställning av frekvensband för radiolänk.