Användning av licensfria radiokanaler

De licensfria radiofrekvenserna får användas av alla på lika villkor.

Den som använder licensfria radiofrekvenser behöver inte ha tillstånd från PTS. I PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikt kan du se vilka radiofrekvenser som är licensfria. Det gäller exempelvis fjärrkontroller, radiostyrningar, enklare walkie-talkies, trådlösa högtalare/hörlurar eller WLAN (trådlösa datanät på kontor eller i hem).

De licensfria radiofrekvenserna får användas av alla på lika villkor. Därför kan PTS inte lova frihet från störningar från andra användare på dessa frekvenser.

Det enklaste sättet att försöka lösa störningsproblem är att den användare som upplever störningar byter radiofrekvens/kanal inom de licensfria frekvensområdena, och väljer en ledig kanal. Se hur man gör i instruktionerna för din apparat.

PTS radiotillsyn utreder störningar på licensfria radiofrekvenser endast när störningarna har stor omfattning, exempelvis när sådana störningar pågår dagligen hos flera användare i ett bostadsområde eller köpcentrum.