Radiostörningar

Du som är abonnent hos en operatör för tv, telefon, bredband, mobilt med mera bör i första hand kontakta din operatör eller tjänsteleverantör om problem uppstår. När operatören har gett dig råd och gjort teknisk utredning kan operatören vid behov kontakta PTS för eventuell fortsatt problemlösning. PTS agerar vanligen inte vid störningar som drabbar enskilda abonnenter.

Du som tittar och lyssnar på tv och ljudradio utan särskilt abonnemang eller du som använder licensfri radioutrustning, till exempel fjärrkontroller, WLAN, WiFi och jaktradio, kan inte räkna med att få samma hjälp från någon operatör. Istället kan du själv försöka lösa problemet eller anlita teknisk hjälp från ett serviceföretag.

Läs mer om några vanliga problemlösningar du kan prova innan du kontaktar din operatör.

Företag eller privatperson som har eget tillstånd för radiosändare av något slag som PTS har utfärdat och serviceföretag i radio/tv- branschen kan läsa mer om radiostörningar på branschsidorna. Var vänlig uppge aktuellt tillståndsnummer vid kontakt med PTS.

Teracom, som sköter utsändning av FM-radio marksänd tv, genomför emellanåt arbeten i sitt nät som påverkar tv-mottagningen. Mer information eventuella driftstörningar finns på Teracoms webbplats.

Konsumenter kan få kostnadsfria råd hos: