Dålig mottagning på tv?

Information om vad du som ägare av en tv-apparat behöver tänka på

  • Det är du som mottagare av TV-sändningar som ansvarar för att din apparatur är fullt fungerande och anpassad efter rådande mottagningsförhållanden.
  • Kontakta vid behov ett radio/tv-serviceföretag för teknisk hjälp och eventuellt hembesök för att tillse att din utrustning är i fullgott skick och inställd på rätt sätt.
  • Allmänna frågor kring utsändningarna besvaras av de företag som tekniskt sköter utsändningarna, till exempel Teracom (för vanlig antenn), Canal Digital eller Viasat (för parabolantenn), Comhem (för kabel-tv), din teleoperatör (för bredband) och så vidare.
  • Den som är kund hos en programleverantör och som betalar för ett programkort till boxen kan få hjälp från den programleverantören/kortleverantören, till exempel Boxer.
  • Oberoende konsumentrådgivning finns hos Telekområdgivarna.
  • Myndigheten för press, radio och tv ger rättigheter och regler till företag som vill skapa och sända tv och ljudradio.

 

Mottagningstips

  • Antenn: För mottagning av tv behövs normalt anpassade antenner, placerade utomhus, så högt och fritt som möjligt, och riktade mot de sändare som man vill ta emot. Det kan behövas flera antenner. Antennerna ansluts via antennkablar till de mottagningsapparater som används. Om man använder enklare antenner, kanske antenner inomhus, är det sannolikt att mottagningen blir svagare och drabbas av störningar.

  • Antennförstärkare: Användning av en antennförstärkare (extra förstärkarlåda längs antennkabeln eller inbyggd i antennen) kan göra mer skada än nytta. Den förstärker allt som kommer in genom antennen, inklusive störningar. Det är tekniskt bättre att ha en ordentlig antenn uppe på hustaket och att ta bort antennförstärkaren. Oavsett om man har antennförstärkare eller inte kan det ibland behövas extra filter, mellan antenn och antennförstärkare, som silar bort oönskade och störande signaler. Det finns olika filter för olika filterfunktion. Kontakta Telekområdgivarna eller ett radio/tv-serviceföretag för teknisk hjälp.