Fjärrkontrollen funkar inte?

Min fjärrkontroll till billarmet fungerar inte på vissa platser. Vad beror det på och vad kan jag göra?

arrow Fjärrkontrollerna sänder på samma frekvenser

Fjärrkontroller till billarm sänder, i de flesta fall, inom ett licensfritt radiofrekvensutrymme: 433.050–434.790 MHz. Inom samma radiofrekvens­utrymme sänder också många andra trådlösa apparater, t.ex. fjärrkontroller till villalarm, portöppnare och strömbrytare samt radiostyrda leksaker, trådlösa hörlurar, trådlösa dörrklockor, trådlösa tangentbord och möss osv.

Olyckligtvis brukar många sådana trådlösa apparater vara fabriksinställda på en och samma radiofrekvens, mitt i det licensfria frekvensutrymmet: 433.92 MHz. När flera sådana trådlösa apparater, på samma radiofrekvens, används samtidigt inom 100-200 meters avstånd kan det helt enkelt bli "trafik­stockning", och signalerna kommer inte fram. Det är ett relativt vanligt problem.

Likadant fungerar det med fjärrkontroller till villalarm, portöppnare m.m. Eftersom de olika fjärrkontrollerna är kodade på olika sätt kan man normalt inte öppna varandras bilar eller stänga av varandras larm. Däremot kan man blockera framkomligheten för varandras fjärrkontrollsignaler, när man sänder samtidigt på samma radiofrekvens.

arrow Håll kontrollen så nära som möjligt

När problemet pågår kan det ofta hjälpa att hålla den lilla radiosändaren i nyckelknippan så nära motsvarande radiomottagare i bilens larmsystem som möjligt. Den radiomottagaren för fjärrkontrollen sitter i många fall dold bakom instrumentpanelen inne i bilen. Då kan man förhoppningsvis "överrösta" andra radiosignaler i luften på samma radiofrekvens.

arrow Trängs inte med grannen

Bästa lösningen är att inte trängas på samma radiofrekvens som grannarna. Välj att köpa sådana trådlösa apparater som har en frekvens­omkopplare/kanal­omkopplare så att det går att byta till en ledig radio­frekvens/kanal inom det licensfria radiofrekvensutrymmet. Det finns tillräckligt många radiofrekvenser/kanaler att välja på. Det är en fråga mellan tillverkare, butik och kund om hur de trådlösa apparaterna är utformade, t.ex. om apparaterna har kanalomkopplare eller inte.

PTS utreder normalt inte problem vid användning av fjärrkontroller, eftersom licensfriheten innebär att man får tåla störningar från andra användare av samma radiofrekvenser. Rådet är att ha en fjärrkontroll där man kan byta till en ledig kanal och/eller ordna så att det går att öppna och starta bilen med nyckel.