PTS roll på konsumentområdet

PTS övervakar att lagen om elektronisk kommunikation efterlevs. Lagen om elektronisk kommunikation riktar sig till leverantörer av bredband och telefoni.

Syftet med lagen är att hushåll, företag och organisationer ska få tillgång till säkra och effektiva kommunikationer. PTS arbete på konsumentområdet syftar till att bidra till att konsumenterna känner sig trygga och kan göra välinformerade val.   

Om du är missnöjd med din leverantör av telefoni och bredband, till exempel i frågor om ändringar i avtalsvillkor, priser eller avbrott i tjänsten, ska du i första hand kontakta din leverantör. Är du fortfarande missnöjd kan du vända dig till

Om du misstänker att en operatör agerar på ett sätt som strider mot lagen om elektronisk kommunikation är vi tacksamma för den informationen. Läs mer om de frågor som regleras särskilt i lagen om elektronisk kommunikation

Vi är mycket intresserade av att få information om vad som händer på marknaden. Vi har därför samarbeten med bland annat Telekområdgivarna och Konsumentverket för att fånga upp klagomålen.

Du kan också kontakta oss med frågor om vilka specifika regler som gäller för telefoni och bredband.