Telefoni

Det finns i dag cirka tolv miljoner mobil­abonnemang och nästan fyra miljoner fasta teleabonnemang i Sverige.

Genrebild

En del av PTS arbete är att kontrollera teleoperatörerna och se till att konkurrensen på telefonimarknaden fungerar bra.

En välfungerande marknad ger konsumenterna bra tjänster till en rimlig kostnad.

" " Täckning

Information om täckning.

" " Fast telefoni

Information om fast telefoni.

" " Mobiltelefon utomlands

Vad bör du tänka på när du använder mobiltelefonen utomlands?

" " Konsumentfrågor

Vilka konsumentfrågor hanterar PTS?

Nyheter

6 april 2021

Den pågående pandemin har på olika sätt visat hur viktigt det är med en bra och säker uppkoppling. Detta syns när PTS sammanställer de inkomna konsumentklagomålen.

21 december 2020

Nu ska EU-kommissionens regler om avtalssammanfattning börja tillämpas av tillhandahållare av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster.

19 oktober 2020

PTS granskar hur Telia och Halebop informerar kunder vid ändringar av villkor.

Dokument

5 juli 2021

PTS remissvar på delbetänkandet av utredningen om betrodda tjänster.