Telefoni

Det finns i dag cirka 14 miljoner mobil­abonnemang i Sverige.

En del av PTS arbete är att kontrollera teleoperatörerna och se till att konkurrensen på telefonimarknaden fungerar bra.

En välfungerande marknad ger konsumenterna bra tjänster till en rimlig kostnad.

Laptop och mobiltelefoner Ny lag om elektronisk kommunikation

Från den 3 juni gäller ny lag om elektronisk kommunikation. Här hittar du en översikt och kan läsa mer.

" " Täckning

Information och vägledning för en bättre mobiltäckning.

" " Mobiltelefon utomlands

Det här bör du tänka på när du använder mobiltelefonen utomlands.

Kvinna med telefon står på bo i Stockholm. Konsumentfrågor

PTS arbetar aktivt för att konsumenter ska känna sig trygga, ha valmöjligheter och kan göra välinformerade val.

Nyheter

2 juni 2022

Tydligare krav på säkerhet, bättre förutsättningar för utbyggnad av nät och konkurrens samt större trygghet vid tecknande av avtal. Det är några områden som omfattas när den nya lagen om elektronisk kommunikation träder i kraft den 3 juni 2022. Dessutom omfattar regelverket nu även nya aktörer inom tal- och meddelandetjänster som inte använder telefonnummer.

1 juni 2022

Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört stickprovskontroller av täckningskartor för mobilnäten. Slutsatsen av mätningarna är att det finns skillnader mellan den redovisade och den uppmätta täckningen.

28 mars 2022

Tillgång till fungerande telefoni- och internettjänster är viktigt för många. Det framkommer när Post- och telestyrelsen (PTS) sammanställer inkomna konsumentklagomål om telekomrelaterade frågor.

Dokument

23 september 2022

PTS har tagit fram förslag till nya föreskrifter om säkerhetsskydd, som är planerade att träda i kraft den 1 januari 2023. Nu finns möjlighet lämna synpunkter på PTS förslag.