Koordinering

För att garantera att sändning från en satellit inte stör andra radiotjänster krävs att satelliten uppfyller vissa villkor samt, i förekommande fall, koordineras med andra satelliter och/eller radiotjänster.

Internationella Teleunionen, ITU, är ett FN-organ som reglerar den generella frekvensanvändningen i världen genom regelverket Radioreglementet och har det övergripande internationella ansvaret för satellitkoordineringen.

Hur begär man koordinering av ett satellitsystem?

Proceduren för satellitkoordinering finns beskriven i Radioreglementet och tar flera år att slutföra.

En satellitoperatör som vänder sig till PTS måste vara en i Sverige registrerad juridisk person.

  1. Satellitoperatören skickar in förhandsinformation om ett nytt satellitsystem till PTS som kontrollerar att uppgifterna i anmälan inte strider mot svensk reglering eller andra förbindelser..
  2. Därefter skickas informationen in till ITU som placerar systemet i en kö och publicerar uppgifterna i ett cirkulär som samtliga medlemmar i ITU tar del av.
  3. När den utökade informationen har skickats in gör ITU beräkningar och skickar ut ytterligare cirkulär till alla administrationer med information om vilka länder som eventuellt kan påverka/påverkas av detta system.
  4. Varje land gör en egen bedömning av eventuella störningsrisker och lämnar kommentarer till PTS och ITU inom en bestämd tid.
  5. När alla eventuella problem är lösta måste ITU få detaljerad information om bl.a. satellittillverkare och uppskjutningsdatum innan systemet notifieras och förs in i registret.

PTS ger inte tillstånd för användning av radiosändare på satelliter. Däremot utfärdar PTS tillstånd för användande av jordstationer.

Tillstånd för rymdverksamhet ges av Rymdstyrelsen. De för även register över samtliga svenska satelliter som har sänts upp till rymden.

Vad gör PTS vid satellitkoordinering?

PTS uppgift vid satellitkoordinering är att se till att ett nytt satellitsystem inte orsakar några nationella störningar.

Det innebär att PTS:

  • granskar och förmedlar information mellan svensk satellitoperatör och ITU, andra länders administrationer och andra intressenter.
  • kontrollerar att svenska tilldelningar skyddas från störningar orsakade av utländska satellitsystem.

Läs mer i dokumentet ”PTS rutiner vid satellitkoordinering" (pdf, nytt fönster)  .