Satellit

Satelliter kan nyttjas för många olika syften. De kan till exempel användas för väderprognoser, navigering, vetenskapliga undersökningar och studier av jordresurser. Det största användningsområdet för satelliter är telekommunikation.

Telekommunikation via satellit är överföring av signaler mellan stationer på jorden via en kommunikationssatellit. Fördelen med satellitkommunikation är att man kan överföra stora mängder information till många människor över långa avstånd. Detta sker genom olika typer av tjänster såsom radio, tv, telefoni, mobiltelefoni samt bredband.

Rutiner vid satellitkoordinering

PTS rutiner vid satellitkoordinering gäller samtliga satellitoperatörer som vill anmäla eller har anmält ett satellitsystem till ITU genom Sverige.

Ansökan

Här finns information om hur du söker tillstånd för radiosändare i jordstation.

Post- och telestyrelsen (PTS)  utfärdar tillstånd för upplänken, det vill säga sändningen från jordstation till satellit. Om det finns en associerad nedlänk, det vill säga om jordstationen även kommer att ta emot sändningar från satellit, tar PTS in information om den eller de frekvenserna inom ramen för handläggningen. Dessa anges dock inte i tillståndet och utgör inte en del av detta.

Den som vill ansöka om tillstånd att använda radiosändare i jordstation ska till ansökan bifoga ett intyg om att all sändning till satellit är godkänd av satellitoperatören.

Om sökanden företräds av ett ombud behövs även en fullmakt som visar att ombudet är behörigt att företräda sökanden. 

Ansökan skickas till pts@pts.se


Observera att du inte behöver tillstånd för vissa jordstationer på land (bland annat vissa SNG-applikationer) inom frekvensbanden 14-14,5 GHz och 29,5-30 GHz (se information om undantag).

Avgifter

Se rubriken Jordstationer i den förenklade versionen av PTS föreskrift om avgifter.