Uppsägning

Om radioanvändningen upphört ska tillståndet sägas upp.

Om du vill säga upp tillståndet ska det göras skriftligt via e-post eller brev. Du kan också säga upp ditt tillstånd helt eller delvis genom att använda ansökningsblanketten för den typ av tillstånd det gäller. Kryssa i så fall i ”återkallelse/uppsägning” längst upp till höger på blanketten.

Om du är privatperson som har tillstånd för båtradio (VHF) kan du säga upp ditt tillstånd direkt i vår e-tjänst.

För att fakturan ska krediteras (tas bort) måste du säga upp tillståndet före förfallodatum på fakturan.

E-post: pts@pts.se

Postadress:

Post- och telestyrelsen (PTS)
Box 6101
102 32 Stockholm

Telefon: 08-678 55 00, telefontid 09:00-11:00

Fax: 08-678 55 05

Glöm inte att ange tillståndsnumret, som du hittar på fakturan under rubriken "Fakturan avser".

Överlåtelse

Om du vill ansöka om att överlåta ditt tillstånd till någon annan använder du denna blankett: