Luftfartsradio

Luftfartsradio är kommunikation mellan flygplan och kommunikation mellan flygplan och markstationer.

Ansökan

Här finns information om hur du ansöker om tillstånd. Använd i första hand våra e-tjänster för ansökan. 

Till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i luftfartyg ska en kopia av nationalitets- och registreringsbevis bifogas. På tillståndet anges luftfartygets registreringsbeteckning och ägare/innehavare. Alla radiosändare som finns ombord listas i tillståndet.

Certifikat

För att få använda radiosändare ombord på luftfartyg och även använda markstationer avseende luftfarten krävs förutom att du har tillstånd från PTS även ett giltigt certifikat.

Har du sålt ditt luftfartyg?

Om du har sålt ditt luftfartyg ska ditt radiotillstånd annulleras. Detta sker inte automatiskt. Du kan göra på två olika sätt.

  1. Du och den nya ägaren fyller i en överlåtelseansökan och skickar in till PTS (då kommer tillståndet att överlåtas till den nya ägaren).
  2. Du mailar en begäran att tillståndet ska återkallas till PTS. Den nya ägaren ansöker om ett nytt tillstånd hos PTS.

Avgifter

Se rubriken Luftfarts- och maritim radio i den förenklade versionen av PTS information om avgifter.

Mer information

Svar på vanliga frågor