Maritim radio

Maritim radio är kommunikation mellan kustradiostationer och stationer på fartyg, kommunikation mellan fartyg eller kommunikation ombord på fartyg.

Ansök online

Direkt på webben kan du ansöka om nytt tillstånd för VHF-radiosändare i fritidsbåt.

Ansökan

Här finns ansökningsblanketter och information om hur du ansöker om tillstånd för radiosändare i fritidsfartyg, yrkesfartyg och markstation för maritim radio.

För att PTS ska kunna utfärda tillstånd behövs information om vilken utrustning som finns ombord. All radioutrustning som finns ombord listas i tillståndet. En del radioutrustningar är undantagna från tillståndplikt, men utomlands kan det krävas tillstånd för all radioutrustning. Tillståndet ska medföras ombord.

Avgifter

Se rubriken Luftfarts- och maritim radio i den förenklade versionen av PTS föreskrifter om avgifter.

Mer information

Vanliga frågor finns besvarade under frågor och svar.