MPX-power

Från och med den 1 januari 2011 lyfter PTS fram kravet på det som kallas MPX-power i tillståndsvillkoren gällande alla de tillstånden som förnyas för analog ljudrundradio.

MPX-power är den fullständiga multiplexsignalens effekt.

När MPX-power-nivån överskrids gäller inte de skyddsförhållanden som ligger till grund för planeringen av all FM-ljudrundradio. Risken för störningar mot radionavigationsmottagare för luftfart ökar då markant.

Frekvensbandet 87,5–108 MHz är allokerat för terrestra rundradiotjänster enligt ITU:s radioreglemente. Bandet används för FM-ljudradio i Sverige.

Frekvensplaneringen baseras på Genève 84-avtalet. De planerings­parametrar som anges i avtalet specificeras i ITU:s rekommendation ITU-R BS.412-9. Till dessa hör bland annat skyddsförhållanden för radiofrekvenser – minsta förhållandet mellan önskad och icke önskad signal.

För att de skyddsförhållanden som används vid planeringen ska kunna efterföljas måste följande tekniska villkor uppfyllas:

  • maximal FM-deviation får inte överstiga +/-75 kHz.
  • den fullständiga multiplexsignalens effekt, MPX-power, får ej överstiga referensnivån 0 dBr.