Tillfälliga tillstånd

PTS utfärdar frekvenstillstånd för tillfälliga sändningar till allmänheten på samma sätt som annan ljudradioanvändning.

För att sända ljudrundradio tillfälligt behöver du först ett sändningstillstånd från Mediemyndigheten, om sändningen är att betrakta som sändning till allmänheten.

Mediemyndigheten

Exempel på sändningar som inte behöver sändningstillstånd från Mediemyndigheten är bilbingo, förlängd högtalare och annan evenemangsradio som bara ska höras över en mycket begränsad yta.

För sådana sändningar utfärdar PTS frekvenstillstånd utan att det finns något sändningstillstånd från Mediemyndigheten. PTS utfärdar frekvenstillstånd om det är tekniskt möjligt och det finns frekvensresurser i området.

Ansökan

Skicka in ansökan om tillfälligt tillstånd till PTS i god tid (helst 4-5 veckor) innan tillståndet ska börja gälla för att vara säker på att få tillståndet i tid. 

Här finns ansökningsblanketter och information om hur du söker frekvenstillstånd för:

Tillståndstid

Tillfälliga tillstånd ges för max två veckor.

Avgifter

Tillfälliga tillstånd debiteras bara under den period som tillståndet gäller. Lägsta avgiften för ett tillfälligt tillstånd är 300kr.

Se rubriken Televisions-/Ljudrundradiosändare samt avgifter för tillfälliga tillstånd i den förenklade versionen av PTS föreskrifter om avgifter.