Utrustning

Radioutrustning är alla sorters radiosändare och radiomottagare. Radiosändare finns i till exempel kommunikationsradio, trådlösa hörlurar, radiostyrda leksaker, inbrottslarm och trygghetslarm.

När du som konsument vill köpa en produkt som har radiosändare eller radiomottagare är det viktigt att:

  • Kontrollera att utrustningen är CE-märkt.

  • Kontrollera att det finns en bruksanvisning på svenska eller engelska.

  • Undvika privatimport av radioutrustning eftersom det finns risk att störa radioanvändning i Sverige om utrustningen använder fel frekvensband.


arrow Administrativa och tekniska krav

Den som sätter radioutrustning på marknaden i Sverige ansvarar också för att utrustningen uppfyller tekniska och administrativa krav.

Radioutrustning ska uppfylla så kallade väsentliga krav i tekniskt hänseende. Utrustningen ska ha genomgått ett särskilt förfarande för att säkerställa att den uppfyller de väsentliga kapskraven. Utrustningen ska vara CE-märkt, vilket intygar att den uppfyller de väsentliga kraven.

Läs mer om CE-märkning.

arrow Marknadskontroll

PTS övervakar med marknadskontroll att radioutrustning som sätts på marknaden i Sverige uppfyller de krav som ställs på sådan utrustning enligt lag och PTS föreskrifter. Kraven finns bl.a. för att utrustningen inte ska störa annan radiokommunikation eller användning av andra elektriska apparater.

Vad är marknadskontroll?

I Sverige har SWEDAC ett samordningsansvar för svenska myndigheters marknadskontroll  och verkar även internationellt för en harmonisering på området. Besök därför gärna Marknadskontrollrådet.för mer information.