Utrustning

Radioutrustning är alla sorters radiosändare och radiomottagare. Radiosändare finns i till exempel trådlösa hörlurar, radiostyrda leksaker, kommunikationsradio, inbrottslarm och trygghetslarm.

När du som konsument vill köpa en produkt som har radiosändare eller radiomottagare är det viktigt att:

1. Handla från en butik du litar på

Köp alltid dina produkter från tillförlitliga butiker, både fysiska butiker och online. Erbjudande om garanti, CE-märke på produkterna och möjlighet att returnera är tecken på att butiken är seriös.

2. Kontrollera att produkten är CE-märkt

CE-märkningen innebär att tillverkaren garanterar att produkten uppfyller EU:s krav vad gäller hälsa, miljö och säkerhet, och att den fungerar i vår radiomiljö utan att störa. Falsk CE-märkning förekommer, men risken minskar om du handlar hos tillförlitliga butiker.

3. Kontrollera att det finns en bruksanvisning på svenska eller engelska

I bruksanvisningen, som bör finnas på svenska eller engelska, kan du läsa vad som gäller för din produkt. Om ett problem redan uppstått är det också där du i första hand kan leta efter lösningen, innan du kontaktar butiken där du handlade.

arrow Administrativa och tekniska krav

Den som sätter radioutrustning på marknaden i Sverige ansvarar också för att utrustningen uppfyller tekniska och administrativa krav.

Radioutrustning ska uppfylla så kallade väsentliga krav i tekniskt hänseende. Utrustningen ska ha genomgått ett särskilt förfarande för att säkerställa att den uppfyller de väsentliga kapskraven. Utrustningen ska vara CE-märkt, vilket intygar att den uppfyller de väsentliga kraven.

Läs mer om CE-märkning.

arrow Marknadskontroll

PTS övervakar med marknadskontroll att radioutrustning som sätts på marknaden i Sverige uppfyller de krav som ställs på sådan utrustning enligt lag och PTS föreskrifter. Kraven finns bl.a. för att utrustningen inte ska störa annan radiokommunikation eller användning av andra elektriska apparater.

Vad är marknadskontroll?

I Sverige har SWEDAC ett samordningsansvar för svenska myndigheters marknadskontroll  och verkar även internationellt för en harmonisering på området. Besök därför gärna Marknadskontrollrådet.för mer information.