Nödsändare

Cospas/Sarsat är ett system för nödalarmering som består av satelliter och markstationer. För att kunna använda dig av systemet måste du ha en nödsändare som kan sända på 406 MHz.

Cospas/Sarsat är ett system för nödalarmering som består av satelliter och markstationer. För att kunna använda dig av systemet måste du ha en nödsändare som kan sända på 406 MHz.

Viktigt: Har du en PLB, Personal Locator Beacon, måste den registreras via Sjöfartsverkets hemsida för att du ska få rätt hjälp om du hamnar i nöd (länk till hemsidan finns nedan).

arrow Radiotillstånd

Sedan den första oktober 2006 behövs inget tillstånd för att använda nödsändare som kan sända på 406 MHz. Därför behövs ingen ansökan skickas till PTS. Dessa regler gäller i Sverige. Utomlands finns andra regler om användning av PLB. Ta reda på dessa innan du tar med dig din PLB utanför Sverige. För fartyg och flyg gäller att utrustningen ska vara noterad på radiotillståndet.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) är formellt ansvarigt för Cospas/Sarsat i Sverige.

arrow Hur fungerar nödsändare?

När du hamnar i en nödsituation så aktiverar du din nödsändare. De flesta nödsändare börjar då sända på två frekvenser. Den ena frekvensen, 406 MHz, sänder en digitalt kodad signal som innehåller information som programmerats in. Det är information om vilket land användaren kommer, från vilken typ av nödsändare som sänder och ett unikt identitetsnummer på nödsändaren. En del nödsändare har en inbyggd GPS. De kan även sända aktuell position. Informationen tas emot av en satellit som mäter in din nödposition.

Informationen skickas till en markstation. Markstationen skickar i sin tur informationen till rätt räddningscentral som i sin tur koordinerar räddningen.

Genom att jämföra nödsändarens unika identitet med en databas kan räddningscentralen avgöra vem som är i nöd och vilken typ av hjälp som kan behövas. På den andra frekvensen 121,5 MHz sänds en signal som används av räddningsenheter för att, med hjälp av en radiopejl, hitta fram till din exakta position.

arrow Nödsändare för personligt bruk

Cospas/Sarsat har funnits länge och har i princip varit ett privilegium för fartyg och luftfarkoster. På senare tid har det tillverkats nödsändare för personligt bruk, så kallade Personal Locator Beacon, PLB. Tanken är att du ska kunna ta med en PLB på fjällturen, i kajaken, i båten, som reserv i sportflygplanet, vid ensamarbetet i skogen, skoterturen etc. För att hela larmkedjan ska fungera är det viktigt att nödsändaren är rätt programmerad med en unik identitet och att räddningscentralen känner till vem som använder eller äger nödsändaren.

arrow Programmering och registrering av PLB

Programmering

När du köper en PLB programmeras den normalt av leverantören. Du ska få med ett papper som beskriver hur och med vilken unik identitet den är programmerad. Där ska en kod bestående av 15 hexadecimala tecken finnas. Det vill säga en kombination av bokstäverna A-F och siffrorna 0-9.

Om du köper en begagnad nödsändare måste du försäkra dig om att den är rätt programmerad och vilken koden med 15 hexadecimala tecken är.

Alla nödsändare som registreras i Sverige måste vara programmerade med den svenska landskoden 266.

Registrering

För att räddningscentralen ska förstå att det är du som är i nöd måste du ha registrerat din nödsändare. Att registrera nödsändaren är enkelt. Du registrerar själv dina uppgifter i Cospas/Sarsat internationella register IBRD via Sjöfartsverkets webbplats. Länk till Sjöfartsverkets webbplats. Du bör uppdatera dina kontaktuppgifter minst vartannat år. En registrerad nödsändare vars uppgifter inte har uppdaterats under tio år raderas ur registret.

Ändring och avregistrering

Om du flyttar, byter e-postadress, byter användningsområde eller av någon annan anledning behöver uppdatera dina uppgifter så finns information om hur du går till väga på Sjöfartsverkets webbplats. Om du säljer din nödsändare till någon annan ska du avregistrera dig så att inte du blir ”räddad” när någon annan är i nöd. Påminn gärna köparen om att registrera nödsändaren.