Frågor och svar om radiotillstånd

Här finns några av de vanligaste frågorna om radiotillstånd. Klicka på frågan för att komma till svaret.

arrow Jag vill säga upp mitt radiotillstånd. Hur gör jag?

Om du vill säga upp tillståndet ska det göras skriftligt via e-post eller brev. Du kan också säga upp ditt tillstånd helt eller delvis genom att använda ansökningsblanketten för den typ av tillstånd det gäller. Kryssa i så fall i ”uppsägning” längst upp till höger på blanketten.

Om du är privatperson som har båtradiotillstånd (VHF) kan du säga upp tillståndet direkt i vår e-tjänst.

För att fakturan ska krediteras (tas bort) måste du säga upp tillståndet före förfallodatum på fakturan.

PTS kontaktuppgifter

E-post: pts@pts.se

Postadress: 
Post- och telestyrelsen (PTS)
Box 6101
102 32 Stockholm

Telefon: 08-678 55 00, telefontid 09:00-11:00
Fax: 08-678 55 05

arrow Vad kostar det att söka tillstånd för att använda radioutrustning?

arrow Jag vill ansöka om radiotillstånd. Hur gör jag?

Ansökningshandlingar finns under respektive radioanvändning.

Om din ansökan gäller ett nytt tillstånd för VHF i fritidsbåt kan du använda PTS webbtjänst.

arrow Behöver jag söka tillstånd för att använda min radioutrustning?

En del radioanvändning är undantagen från tillståndsplikt. Mer information om undantag från tillståndsplikt.

arrow Jag har skickat in ansökan till PTS och vet inte om det har kommit fram?

Du kan titta i PTS diarium och se om din ansökan kommit fram.

arrow Jag skickade en ansökan för en tid sedan men har ännu inte fått något tillstånd eller hört något från PTS?

Vi utfärdar tillstånd i tur och ordning efter att ansökningarna inkommer till PTS. Det ska normalt inte ta längre tid än fem veckor. Se status för din ansökan i diariet.

arrow Var kan jag få information om amatörradio (tillstånd och certifikat)?

Här finns bland annat frågor och svar om amatörradio.

arrow Hur startar jag en FM-radiostation?

Först krävs ett sändningstillstånd från Mediemyndigheten. All information och ansökningshandlingar finns på Mediemyndigheten.

Det behövs också ett frekvenstillstånd för att använda en FM-radiosändare från PTS. Mer information och ansökningshandlingar.

arrow Radiostationen hörs dåligt?

Det är PTS strävan att ge frekvenstillstånd på så sätt att radiostationen kan höras i hela sändningsområdet. Av olika skäl kan området där man kan höra radiostationen, täckningsområdet, ändå upplevas som otillräckligt. Det kan bl.a. bero på topografin, som att radiovågorna inte når fram till mottagaren för att något är i vägen, t.ex. ett berg. Det kan också bero på att sändaren inte får eller kan sända med tillräcklig uteffekt för att nå mottagaren. Information om hur PTS beräknar tillåten uteffekt.

För att förbättra täckningen i ett område kan man flytta sändaren, höja uteffekten eller använda sig av flera sändare som sänder samma program, sk. slavsändare. Alla förändringar måste godkännas av PTS innan de genomförs, så att inte andra sändare påverkas negativt

arrow Vilken frekvens hör ihop med vilket program?

PTS har inget register över vilken frekvens som hör ihop med vilket program. PTS vet vem som har tillstånd för en viss frekvens och om den används för Sveriges Radio, närradio eller privat lokalradio.

På bland annat följande webbplatser kan du få mer information:

PTS ansvarar inte för informationen på externa webbplatser.

arrow Vad behöver jag för tillstånd för att bedriva rymdverksamhet?

För att få äga en satellit alternativt för att få styra en satellit krävs tillstånd att bedriva rymdverksamhet. Mer information på Rymdstyrelsen (telefon: 08-627 64 80).

För radiosändare i jordstation krävs också radiotillstånd från PTS. Läs mer under Satellit.

arrow Jag använder licensfri radiokommunikation (trådlös fjärrkontroll, trådlöst datanät WLAN, radiostyrda modellflygplan, jaktradio etc.) och får nu in störningar utifrån?

Detta är ett problem som PTS känner till. På licensfria radiofrekvenser uppstår ibland störningar mellan olika användare. Störningsfrihet kan inte utlovas. Prova att byta radiokanal, eftersom det finns många licensfria kanaler att välja på. Prata med grannarna om vilka trådlösa apparater de har. PTS har låg prioritet på störningar av detta slag.  

arrow Jag/företaget har tillstånd från PTS att vara operatör för tv, ljudradio, mobiltelefoni, mobilt bredband, MRG etc. och får nu in störningar utifrån?

1. Störningar i luften som kommer från elektriska eller elektroniska apparater kan anmälas till Elsäkerhetsverket.

2. Störningar i luften som kommer från andra radiosändare eller från okänd källa kan anmälas till PTS radiotillsyn.

arrow Jag/företaget har tillstånd från PTS att använda eget kommunikations­radionät eller radiolänknät och får nu in störningar utifrån?

Kontrollera att egen utrustning är felfri. Kontakta vid behov serviceföretag. Om problemen sedan kvarstår kan störningen anmälas till PTS radiotillsyn.

arrow Jag vill anmäla att någon sänder radio utan tillstånd eller inte följer PTS tillståndsvillkor eller undantagsföreskrifter?

Detta kan anmälas till PTS radiotillsyn.