Marksänd tv

Marksänd television är de sändningar som sänds från de tv-master som finns runt om i landet. Detta var länge den enda distributionsformen för tv. Numera sänds tv även via kabel och satellit.

Ansökan

Alla tv-sändare behöver frekvenstillstånd från PTS. Det krävs dessutom ett sändningstillstånd från antingen regeringen eller Myndigheten för press, radio och tv.

Här finns ansökningsblanketter och information om hur du söker frekvenstillstånd för:

För ytterligare frågor som berör rundradiosändare kontakta rundradioenheten: e-post: rundradio@pts.se

Övergången till digital-tv

De sista sändningarna i analoga marknätet i Sverige gjordes i oktober 2007. Därmed var Sverige ett av de första länderna som övergick till digitala tv-sändningar.

Utrymningen av 694–790 MHz

PTS hade i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell planeringslösning för marksänd tv efter den 31 mars 2017.

Planeringslösningen implementerades stegvis eftersom den förutom att säkerställa att frekvenser över 694 MHz inte behöver användas för marksänd tv efter den 31 mars 2017 även tog höjd för att våra grannländer skut lle komma att göra förändringar av sin frekvensanvändning vid olika tidpunkter, såväl tidigare som senare än Sverige.

PTS har skrivit två rapporter som beskriver en nationell planeringslösning för digital marksänd tv (DVB-T/DVB-T2) i enlighet med regeringsuppdraget

Den senaste rapporten