Telemetri

Telemetri används för styrning av trafikljus, traverser, temperaturmätning, mätvärdesinsamling, EKG på sjukhus med mera.

Ansökan

Här finns ansökningsblanketter och information om tillstånd att använda:

Blanketterna gäller användning av radiosändare för korta kommunikations­avstånd. För kommunikation över längre avstånd ska du använda blanketter för landmobil radio respektive fast radio.

Avgifter

Se rubriken Landmobila kommunikationssystem (om telemetri) i den förenklade versionen av PTS föreskrifter om avgifter.

Nya frekvensband för SRD och ändrade tekniska villkor i banden 870-876 MHz och 915-921 MHz

Tillstånd att använda radiosändare för SRD (kortdistant radioutrustning) och datakommunikationsnät beviljas i 870 MHz-bandet enligt nedanstående:

870–874,4 MHz: Bandet är tillgängligt för tillståndspliktig SRD med de tekniska villkor som gäller för frekvensområdet 874–874,4 MHz enligt kommissionsbeslut (EU)2018/1538.

916,1–919,4 MHz: Bandet är tillgängligt för tillståndspliktig SRD med tekniska villkor enligt kommissionsbeslut (EU)2018/1538.

874,4–876 MHz: Bandet är inte längre tillgängligt för SRD.

Tillstånd kan beviljas på fem år. Nuvarande tillståndshavare i bandet 870–876 MHz har möjlighet att ansöka om ett nytt tillstånd med de nya tekniska villkoren som gäller för bandet.

Den svenska frekvensplanen, och informationen i PTS inriktningsplanför spektrumanvändning, ska uppdateras för att återspegla dessa förändringar. PTS avser även att undersöka möjligheten att inkludera dessa band, eller delar av banden, i nästa översyn av PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikt. En sådan översyn remissbehandlas med bland annat tillståndshavare och andra SRD-intressenter.

Mer information