Telemetri

Telemetri används för styrning av trafikljus, traverser, temperaturmätning, mätvärdesinsamling, EKG på sjukhus med mera.

Ansökan

Här finns ansökningsblanketter och information om tillstånd.

Allmän användning, till exempel styrning av trafikljus, traverser, temperatur­mätning, mätvärdesinsamling, EKG på sjukhus.

Endast för mätvärdesinsamling och styrning inom områdena elkraft och vatten och avlopp

Ansökan gäller användning av radiosändare för korta kommunikations­avstånd. För kommunikation över längre avstånd ska du använda blanketter för landmobil radio respektive fast radio.

Avgifter

Se rubriken Landmobila kommunikationssystem (om telemetri) i den förenklade versionen av PTS föreskrifter om avgifter.

Nya regler för SRD i frekvensbanden 874–876 MHz och 915–921 MHz

Tillstånd att använda radiosändare för SRD (kortdistansradioutrustning) och datakommunikationsnät beviljas i 870 MHz-bandet enligt nedanstående:

874–874,4 MHz: Bandet är tillgängligt för tillståndspliktig SRD med de tekniska villkor som gäller för frekvensområdet 874–874,4 MHz enligt kommissionsbeslut (EU)2018/1538 och (EU) 2022/172.

916,1–918,9 MHz: Bandet är tillgängligt för tillståndspliktig SRD (RFID) med tekniska villkor enligt band nr 3 i kommissionsbeslut (EU)2018/1538.

917,3–919,4 MHz: Bandet är tillgängligt för tillståndspliktig SRD med tekniska villkor enligt kommissionsbeslut (EU)2018/1538 och (EU)2022/172.

874,4–876 MHz och 919,4–921 MHz: Banden är inte längre tillgängliga för SRD.

Tillstånd kan beviljas på fem år. Nuvarande tillståndshavare i bandet 870–876 MHz har möjlighet att ansöka om ett nytt tillstånd med de nya tekniska villkoren som gäller för bandet.

Den svenska frekvensplanen, och informationen i PTS inriktningsplan för spektrumanvändning, har uppdaterats för att återspegla dessa förändringar. PTS avser även att undersöka möjligheten att inkludera dessa band, eller delar av banden, i nästa översyn av PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikt. En sådan översyn remissbehandlas med bland annat tillståndshavare och andra SRD-intressenter.

Mer information