Täckning

Det finns två bilder av mobiltäckningen i Sverige. Den ena visar en stark utveckling där nya nät byggs och täckning och kapacitet blir bättre. Den andra visar att det ibland kan vara svårt att få täckning med mobiltelefon inomhus och på vissa platser är täckningen fortfarande svag. PTS undersökningar visar att konsumenterna generellt sett är ganska nöjda med täckningen.

arrow Flera faktorer påverkar täckningen

Den täckning som man som konsument får när man använder tjänsterna beror på många faktorer. Geografiska förhållanden, till exempel berg och dalar, spelar in. Väggar kan skärma av. Det uppstår kapacitetsproblem när många vill surfa med sina telefoner och surfplattor samtidigt.

Dessutom är de smarta telefonerna inte så smarta när det gäller mottagning. Antennen, som på tidigare modeller stack ut från telefonen, är nu inbyggd och mycket mindre. Telefonernas mottagning är sämre trots att mobilnäten har samma täckning som tidigare.

Läs blogginlägget Har vi bra eller dålig mobiltäckning i Sverige?

Läs Goda råd om täckning

arrow Inomhustäckning

PTS har tagit fram goda råd om hur du kan förbättra din inomhustäckning.

arrow Betalterminaler och täckning

Företagare i områden med bristande täckning kan behöva se över vilka alternativ som finns för att kunna genomföra betalningar. PTS har tagit fram en vägledning om betalterminaler.

arrow Vilka täckningskrav finns?

PTS ställer täckningskrav i de fyra lägre frekvensbanden där det är lämpligt att erbjuda stor yttäckning (450 MHz, 700 MHz, 800 MHz och 900 MHz). Det förekommer ibland ett missförstånd om att utbyggnadskravet för 3G (2,1 GHz) var ett yttäckningskrav. Kravet som baserades på tillståndshavarnas löften gällde att täcka 8,86 miljoner människor i slutet av 2003. Det aktuella frekvensbandet är inte lämpligt för att bygga stor yttäckning.

Läs mer om täckningskraven.

arrow Operatörernas information om täckning

Söker du information om täckning ska du vända dig till respektive operatör.

Net 1
Tre
Tele2
Telenor privat
Telenor företag
Telia

arrow Rapporter om täckning

Kartläggning av täckningen i landet

PTS har på regeringens uppdrag kartlagt bredbandstäckningen i landet. I rapporten som publicerades i mars 2018 redogör PTS för såväl yttäckning som befolkningstäckning för tal och bredbandstjänster i fasta och mobila nät.

Läs rapporten

Studie av 26 telefoners antennegenskaper

Du som användare kan göra en hel del för din täckning genom att välja telefon och hålla telefonen på rätt sätt. Det visar en studie utförd av Aalborgs universitet som beställts av Nordiska ministerrådet och regleringsmyndigheterna i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Läs rapporten

Lista med 11 åtgärder för bättre täckning

PTS lämnade i juni 2014 en åtgärdslista för bättre täckning till it-ministern. Bland annat lyfte myndigheten fram åtgärder för bättre inomhustäckning, utredning om samhällsmaster och tilldelningen av 700 MHz-bandet. 1 juli 2015 avrapporterade PTS status för åtgärderna på listan.

Läs åtgärdslistan

Bättre information om täckning

PTS och Konsumentverket har på uppdrag av regeringen utrett hur operatörernas täckningsskartor och annan information om täckning kan förbättras. Uppdraget har bland annat resulterat i en branschöverenskommelse mellan mobiloperatörerna och Konsumentverket, där operatörerna åtar sig att ta fram täckningskartor som ger konsumenterna mer rimliga förväntningar på täckningen.

Läs rapporten.

Stickprovsmätningar

PTS har på regeringens uppdrag genomfört stickprov av taltäckning och åtkomst till datatjänster på ett antal olika platser i Sverige. Syftet med mätningarna har bland annat varit att jämföra den täckning operatörerna utlovar på sina täckningskartor med den verkliga täckningen på de tio platser runt om i landet där PTS genomfört mätningar.

Läs rapporten.

Regionala dialogmöten om täckning

PTS arrangerade under hösten 2013 på regeringens uppdrag dialogmöten om täckning och kapacitet på en rad olika platser i landet. I en slutrapport till regeringen sammanfattar PTS slutsatserna av dialogmötena.

Läs rapporten

Ett antal län fick under 2014 uppdrag från regeringen att anordna dialogmöten och rapportera till PTS, som sammanställt erfarenheterna från mötena i en rapport. Rapporten publicerades i april 2015.

Läs rapporten

Förutsättningar för samhällsmaster

Regeringen gav i juli 2014 PTS i uppdrag att utreda förutsättningarna för så kallade samhällsmaster. Uppdraget slutredovisades i augusti 2015.

Ta del av uppdraget

Bredbandskartan

Under fliken ”Nätägare” på PTS webbtjänst Bredbandskartan hittar du information om anslutningspunkter i fibernät och vilka operatörer som har sändare för mobiltelefoni och mobilt bredband i ett område som utgår från den adress du anger.

Allmän information om strålning

För allmän information om strålning från basstationer och mobiltelefoner ska du vända dig till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Sändarkartan

PTS webbtjänst Sändarkartan är inte tillgänglig efter den 4 januari 2010. Det beror på att PTS inte längre har möjlighet att samla in fullständiga uppgifter om alla basstationers (radiosändares) placering från operatörerna. Du kan i stället använda tjänsten Bredbandskartan (se ovan).